Kolik stojí založení svěřenského fondu?


Požadavky klientů se velmi liší, a podle toho se odvíjí i cena za naše služby, kterou určujeme v závislosti na množství provedené práce. Znamená to, že informace uvedené na této stránce berte pouze jako určité vodítko.

 

První konzultace

První konzultace s klientem je vždy zdarma a bez jakýchkoli závazků.

Co můžete od této konzultace očekávat:

   • Budeme chtít získat jasnou představu o tom, jaké jsou Vaše cíle a čeho se snažíte dosáhnout;
   • Budete mít prostor na dotazy a samozřejmě možnost se rozhodnout, zda s námi chcete spolupracovat;
   • Během schůzky vyjde najevo, zda jsme Vám schopni pomoci a jaké další kroky by měly následovat;
   • V případě, že Vám nebudeme schopni pomoci; pokud je Vaše situace pod kontrolou anebo pokud zjistíme, že je pro Vás mnohem vhodnější doporučit Vám jiné řešení, během schůzky Vám toto sdělíme;
   • Veškeré další kroky a předpokládané náklady probereme a odsouhlasíme na této první konzultaci

Další schůzky / Konzultace

Za další konzultace, práci na přípravě dokumentů, atd..účtujeme odměnu v hodinové sazbě. Tato odměna s Vámi bude vždy dopředu prodiskutována. Typicky se pohybuje v rozmezí 1.000 – 2.000,- Kč za hod v závislosti na povaze a složitosti práce.

Vezměte prosím v úvahu, že tato odměna Vám bude účtována pouze v případě, že se rozhodnete nevyužít naše kompletní služby. V případě, že se rozhodnete založit svěřenský fond nebo jinou strukturu s využitím našich služeb, bude cena za veškeré konzultace a práci zahrnuta v odměně za založení této struktury (žádné další poplatky neúčtujeme).

Odměna za založení svěřenského fondu

Odměnu za založení struktury účtujeme ve chvíli, kdy jsou připraveny veškeré potřebné dokumenty k realizaci struktury. Tyto budou vždy diskutovány a Vámi odsouhlaseny předem.

Standardně vybíráme před zahájením práce zálohu ve výši 40 % předpokládané ceny. V případě, že se nakonec rozhodnete strukturu nezakládat, použijeme tuto zálohu na zaplacení odměny za provedené práce a případný rozdíl Vám bude vrácen.

Odměna za založení českého svěřenského fondu zahrnuje:

   • Vyhotovení ‘fact find’ dokumentu;
   • Uspokojení všech legálně požadovaných postupů proti praní špinavých peněz a podobných požadavků;
   • Přípravu návrhů zakládací dokumentace včetně:
    • Statutu svěřenského fondu;
    • Smlouvy o svěřenském fondu;
    • Podmínky, které jsou přílohou a nedílnou součástí smlouvy o svěřenském fondu;
    • Protokol z první schůze svěřenských správců.
   • Předání návrhů zakládacích dokumentů a jejich doplnění a učinění nezbytných změn (na základě Vašich přání)
   • Příprava finálních dokumentů;
   • Organizace a účast na schůzce k podpisu zakládacích dokumentů u notáře;
   • Poskytnutí informací k přihlášení svěřenského fondu na finančním úřadě


Do celkových nákladů za založení svěřenského fondu, počítejte se zaplacením notářského poplatku za učinění notářského zápisu, který se většinou pohybuje v rozmezí 5.000 – 6.000,- Kč.

Služby, jež Vám budou poskytnuty v případě zakládání jiných struktur, budou samozřejmě záviset na dané struktuře – ovšem budou s Vámi vždy diskutovány předem.

Odměna za naše služby při založení svěřenského fondu bude vždy diskutována a schválena předem. Její výše není stanovena na základě pevného ceníku, ale závisí na složitosti dané struktury. Pro představu:

   • Účtujeme na základě složitosti, ne na základě hodnoty podniku / výše vkládaného majetku.
   • Pro charitativní svěřenské fondy a svěřenské fondy k podpoře postižených dětí si typicky účtujeme pouze náklady. To znamená částku okolo 15.000,- Kč.
   • Svěřenské fondy založené k soukromým účelům jsou se typicky pohybují v rozmezí 40.000 - 50.000,- Kč v závislosti na složitosti případu
   • Pokud připravujeme pro jednoho klienta více podobných svěřenských fondů, potom každý další stojí okolo 25.000,- Kč
   • Složitější svěřenské fondy - zahrnující dynastický svěřenský fond, řešení firemního nástupnictví nebo mezinárodní řešení jsou dražší. Konkrétní cenu můžeme odhadnout ve chvíli, kdy budeme znát Vaši situaci a cíl, který se snažíte dosáhnout. 

 

Odměna za administrátorské služby

V případě Vašeho zájmu o naše administrátorské služby pro Váš svěřenský fond, činí odměna 5.000,- Kč za rok.

Služba zahrnuje:

   • Vedení složky svěřenského fondu;
   • Vedení Knihy záznamů svěřenského fondu;
   • Vedení seznamu učiněných vkladů a poskytnutých plnění;
   • Poskytování rad a vedení svěřenským správcům, pokud to požadují (do 5 hodin za rok);
   • Příprava dokumentace ke správcovským rozhodnutím (do 5 za rok);
   • Příprava návrhů smluv o vkladu (do 3 za rok)
   • Čtvrtletní kontrola stavu svěřenského fondu. Tato služba zahrnuje pravidelnou kontrolu učiněných jednání, kontrolu svěřenského fondu a toho, zda jsou učiněná jednání v souladu s právem
?>