Řešení pro dárce

Pokud máte peníze, které byste rádi věnovali, z důvodů které jsou pro Vás důležité, k prospěšnému účelu, můžete si samozřejmě zvolit charitu, která působí ve Vámi vybraném odvětví a peníze jí jednoduše darovat. V takovém případě však ztrácíte kontrolu nad tím, jak budou Vámi věnované peníze použity a kolik z nich půjde na pokrytí administrativy. Někdy je též prostě těžké najít charitu, která působí ve Vámi vybrané oblasti a podporuje přesně to, co chcete.

Pokud jste nevládní organizace, sdružení nebo jiná podobná organizace, můžete chtít uložit peníze stranou do zvláštního fondu, vytvořeného pro určité veřejně prospěšné účely.

Do ledna 2014 bylo velice těžké nastíněné problémy vyřešit, s účinností nového občanského zákoníku je však možné založit svěřenský fond (český trust). Takový svěřenský fond může nést Vaše jméno a může být vytvořen přesně k dosažení účelu, který určíte. Příklady mohou být následující: 

  • Sportovní pohár nebo stipendium

  • Vzdělávací stipendium nebo cena

  • Povzbuzení činností, jež jsou pro Vás důležité. Jste-li např. úspěšným krotitelem lvů, možná budete chtít založit svěřenský fond, který bude každoročně udělovat cenu pro nejlepšího krotitele lvů v České republice.

  • Obnova nebo zachování historického monumentu, budovy nebo kostela

  • Vybudování koncertní haly

  • Zakoupení hudebních nástrojů pro děti

  • Atd., atd., možnosti jsou prakticky neomezené.

Většina našich klientů si přeje, abychom práci, kterou jsme pro ně odvedli, uchovali v tajnosti, ale ne všichni. Jednou z výjimek je Česká společnost ekonomická, s níž jsme právě dokončili práci na projektu založení svěřenského fondu na památku Kateřiny Šmídkové, ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky a profesorky ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, která zemřela po vleklé nemoci ve věku 46 let.

Svěřenský fond Kateřiny Šmídkové pro veřejně prospěšné účely nyní pravidelně uděluje cenu k podpoře práce ekonomek v České republice. Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli být zapojeni do tohoto důležitého projektu.

Pokud byste měli zájem přispět na tento projekt, kontaktujte nás prosím a my Vás spojíme s Českou společností ekonomickou.

 

Jakmile bude Váš svěřenský fond jednou založen, můžete jej ‚otevřít‘ a umožnit dalším lidem, kteří sdílejí Váš zájem o věc, aby do svěřenského fondu přispívali.

Pokud bude Váš cíl obecně prospěšný, nabízíme Vám redukci našich poplatků – činíme tak proto, abychom Vám pomohli a mohli s Vámi spolupracovat na dobré věci, která bude sloužit k podpoře našich spoluobčanů.

Pro více informací o našich službách v této oblasti, nás prosím neváhejte kontaktovat.

?>