Plánování nástupnictví (budoucí struktury) v podnikání

Pro všechny úspěšné vlastníky firmy je nezbytné se v určité fázi rozvoje zabývat otázkou plánování procesu, co bude s jejich firmou v budoucnu, plánováním nástupnictví řízení a struktury firmy v době, kdy již nebudou chtít nebo moci ji sami řídit.

 

Co to znamená?

Úspěšný přenos firmy znamená efektivní nastavení řízení, kontroly, vlastnictví, znalostí a dovedností potřebných pro Vaše podnikání v okamžiku, když již nechcete nebo nejste schopni řídit firmu sami. Také to znamená ochranu Vašeho podnikání před vnějšími vlivy.

Nastavení tohoto přenosu může být nasměrováno na Vaše děti nebo na kohokoliv jiného, koho si vyberete. Mělo by naplňovat přesně Vaše záměry a cíle.

Je také důležité vědět, že můžete přesunout vlastnictví a výhody Vašeho podnikání na Vaše děti, aniž byste jim museli předat řízení a kontrolu, pokud nechcete.

 

Co to přináší?

Všechny rodinné podniky benefitují ze správně a včas vytvořeného a nastaveného plánu budoucí struktury firmy. Bez něj budete Vy nebo Vaše rodina v budoucnu postaveni před neočekávané emoční nebo finanční stresy. Ve finále nemusí pak být budoucnost taková, jakou si představujete a změny mohou být drahé a drastické. A hlavně, s dobrým nastavením může Vaše firma uspět na trhu i v budoucnu.

Následným přínosem dobrého naplánování budoucnosti je posílení Vašeho podnikání v ochraně před možnými vnějšími vlivy trhu.

 

Ztrácím tím kontrolu nad řízením?

Ne, v žádném případě.

 

Úspěšné naplánování budoucnosti může být vždy strukturováno tak, abyste si podrželi úplnou kontrolu nad svou firmou tak dlouho, jak si budete přát.

 

Co pro to mám udělat?

 

Krok 1:  Definovat si svoje cíle

Nejdříve se musíte rozhodnout, co chcete, aby se stalo s Vaším podnikáním, když nebudete chtít nebo nebudete schopni ho sami řídit. Představte si, co se stane a hlavně co byste chtěli aby se stalo, až půjdete na odpočinek nebo kdybyste z jiného důvodu náhle museli přestat chodit do práce.

Pokud je to vhodné, proberte Váš plán s rodinnými příslušníky.

Krok 2: Promluvte si s námi

Když víte co chcete, je nejlepší čas probrat tento záměr s námi. Stačí k tomu základní informace o Vaší firmě a hlavně určitá představa o Vašich plánech. Na základě toho Vám pomůžeme posoudit různé možnosti a strukturovat Vaše plány, aby nejlepším způsobem minimalizovaly náklady, daně a případné problémy.

Vaše první konzultace s námi je zdarma.

 

Krok 3: Vytvořte strukturu

Jakmile Vám představíme možné varianty, budete mít možnost se pro jednu z nich rozhodnout. Poté Vám budeme nápomocni při vytvoření plánu pro přípravu budoucí struktury.

Tento plán může zahrnovat přípravu podkladů pro budoucí restrukturalizaci finanční nebo organizační struktury firmy, vytvoření svěřenského fondu a vložení majetku do něho.

 

Krok 4: Implementace plánu

Můžeme Vám poskytovat odbornou pomoc při realizaci a fungování Vašeho projektu nástupnictví ve firmě.

 

Kdy mám začít?

Nyní.

 

V ideálním případě byste měli začít s přípravou budoucnosti své firmy již teď, kdy máte lepší možnosti, než když se stane něco neočekávaného. Jen tak můžete zajistit, že budoucí přeměna Vašeho podnikání proběhne v klidu, bez stresu a přinese očekávaný výsledek pro Vás i Vaši rodinu.

Jednoduše řečeno, čím dříve a důkladněji se připravíte na budoucnost, tím lepší bude výsledek.

 

Pro začátek nás prosím kontaktujte. První konzultace a úvodní schůzka je vždy zdarma.

 

?>