Naše kolegyně, JUDr. Barbora Bednaříková, je autorkou knihy, která zaujímá vedoucí pozici v tomto oboru: Svěřenské fondy – Institut pro uchovávání a převody rodinného majetku.

Její kniha pojednává o zavedení svěřenských fondů do českého právního systému. Svěřenské fondy jsou moderním ekvivalentem historických forem svěřenství. JUDr. Bednaříková sleduje historii tohoto institutu od původního římského fideikomisu (resp. svěřenského fondu v anglosaském právním systému) přes tradici rodinných fideikomisů v raněnovověkých Čechách a úpravu svěřenství v občanském zákoníku z roku 1811 až po jeho zrušení v roce 1964.

Kniha zahrnuje analýzu právní úpravy svěřenství v západních zemích, ve kterých je tento institut často používanou formou zajištění mezigeneračního přenosu a ochrany majetku.

JUDr. Bednaříková se zaměřuje především na svěřenské fondy v anglosaských zemích, zavedené do Quebeckého občanského zákoníku od roku 1994. To je velice důležité v českém kontextu, jelikož quebecké právo je přímým modelem pro nový český občanský zákoník.

Na základě zkušeností stávajících svěřenských fondů v Quebecu nabízí JUDr. Bednaříková odborné poradenství při praktickém zavedení svěřenských fondů v České republice.

Kniha je u nás k dostání za 365 Kč a našim klientům je poskytována zdarma. Můžete si také objednat knihu online.