Řádná administrace svěřenského fondu je důležitou součástí činnosti svěřenského správce, ale občas může být náročná.

Řádná administrace svěřenského fondu je důležitou součástí činnosti svěřenského správce, ale občas může být náročná.

Pokud se Vám nepodaří zajistit řádnou správu svěřenského fondu, vystavujete se riziku, že nebude účinný.

Řádná administrace je nutná pro Vaši vlastní ochranu. Co to pro Vás znamená:

  • Vést přesné záznamy pro právní a účetní účely.
  • Pravidelně připravovat a podávat daňová přiznání svěřenského fondu.
  • Založit ‘knihu záznamů’ svěřenského fondu, která bude obsahovat veškerá rozhodnutí svěřenských správců a stejně tak všechny další důležité záležitosti jako je např. zápis o poskytnutém plnění z majetku svěřenského fondu
  • Pravidelně hlídat, aby Vaše jednání, svěřenský fond sám o sobě a též prováděné investice byly v souladu s právními předpisy.
  • Jestliže někdo zpochybní platnost Vašeho svěřenského fondu a bude moci poukázat na fakt, že tento nebyl řádně spravován, nebo že s ním bylo nakládáno jako s ‘odnoží’ osobního majetku zakladatele, potom tyto skutečnosti žalující stranu značně zvýhodní. Což je jeden z důvodů, proč by měl být svěřenský fond spravován nezávisle, odděleně od osobního majetku zakladatele.

Doporučujeme, aby administraci svěřenského fondu měl na starosti profesionální administrátor. Vyhnete se nepříjemným administrativním povinnostem, budete chráněni před právní odpovědností, ochráníte platnost Vašeho fondu a budete mít jistotu, že jsou při administraci fondu dodržovány správné postupy.

Administrátorské služby poskytujeme svěřenským správcům již od roku 2014. Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme také daňové a účetní služby pro svěřenské fondy.