Řádná administrace svěřenského fondu je důležitou součástí činnosti svěřenského správce, ale občas může být náročná.

Řádná administrace svěřenského fondu je důležitou součástí činnosti svěřenského správce, ale občas může být náročná.

Pokud se Vám nepodaří zajistit řádnou správu svěřenského fondu, vystavujete se riziku, že nebude účinný.

Řádná administrace je nutná pro Vaši vlastní ochranu. Co to pro Vás znamená:

  • Vést přesné záznamy pro právní a účetní účely.
  • Pravidelně připravovat a podávat daňová přiznání svěřenského fondu.
  • Založit ‘knihu záznamů’ svěřenského fondu, která bude obsahovat veškerá rozhodnutí svěřenských správců a stejně tak všechny další důležité záležitosti jako je např. zápis o poskytnutém plnění z majetku svěřenského fondu
  • Pravidelně hlídat, aby Vaše jednání, svěřenský fond sám o sobě a též prováděné investice byly v souladu s právními předpisy.
  • Jestliže někdo zpochybní platnost Vašeho svěřenského fondu a bude moci poukázat na fakt, že tento nebyl řádně spravován, nebo že s ním bylo nakládáno jako s ‘odnoží’ osobního majetku zakladatele, potom tyto skutečnosti žalující stranu značně zvýhodní. Což je jeden z důvodů, proč by měl být svěřenský fond spravován nezávisle, odděleně od osobního majetku zakladatele.

Proto Vám velmi doporučujeme využít služeb profesionálního administrátora svěřenských fondů jakým je společnost Svěřenské fondy a trusty s.r.o., aby pro Vás potřebnou administraci zajistil. Zbavíte se tak nepříjemné administrativní zátěže, budete se chránit před potenciální právní odpovědností, budete chránit platnost a účinnost svěřenského fondu a zajistíte dodržování řádných postupů.

Administrativní služby můžeme zajistit i pro svěřenské fondy, které nebyly založeny naší společností. Pokud Vás tato možnost zajímá, zašlete nám prosím kopii zakládací dokumentace Vašeho svěřenského fondu.

Pokud jste si zajistili vlastní účetnictví, můžeme Vám nabídnout základní administrativní služby za výhodnou cenu. Jsme schopni zajistit též účetní a daňové služby. Zajímá-li Vás jaké druhy administrativních služeb nabízíme, klikněte prosím zde pro Více informací.