Nabízíme poradenství a přístup k trustům v uznávaných zahraničních jurisdikcích

Předtím, než začnete zvažovat mezinárodní řešení, je velmi důležité pochopit, co má být cílem plánované struktury. Pro většinu klientů – rezidentů v České republice, může být využití mezinárodních nástrojů problematické z důvodu vyšších nákladů a potenciálních negativních daňových dopadů. Je však třeba říci, že pokud jsou tato schémata správně strukturována mohou být pro část české klientely řešením.

Důvody pro využití mezinárodních trustových struktur jsou zejména:

  • Situace, kdy je majetek, jež má být vložen do trustu a/nebo obmyšlení alokován/i mimo ČR; a/nebo
  • Struktura je vytvořena za účelem správy stabilního byznysu nebo investičního portfolia (v hodnotě přesahující 1.5 milionu EUR); a/nebo
  • Zvolená jurisdikce rozeznává trustové právo dlouhodobě; a/nebo
  • Větší potřeba soukromí; a/nebo
  • Klient není rezidentem České republiky

V případě, že pro klienty připravujeme mezinárodní struktury, využíváme pouze legální a etická schémata a pokud spolupracujeme s externími partnery, pak jedině s renomovanými a zkušenými. Vždy dodržujeme plný soulad s požadavky právní úpravy proti praní špinavých peněz a s dalšími právními požadavky. Činíme tak, abychom ochránili sami sebe, ale zároveň z důvodu ochrany klienta – struktury, které nejsou z právního a etického hlediska robusní, se stanou v delším časovém horizontu téměř vždy problematické.

Pokud se domníváte, že by pro Vás mohla být mezinárodní struktura vhodná, neváhejte nás prosím kontaktovat k první konzultaci zdarma.