Obchodní podmínky

© Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Informace na těchto webových stránkách nesmí být použity při žádné skutečné transakci bez doporučení a poradenství profesionálního poradce, který je dobře seznámen s relevantními skutečnostmi. Informace na těchto stránkách slouží pouze jako obecné informace a pro obecné odkazy. Z těchto důvodů nejsou na těchto stránkách žádné informace týkající se finančního poradenství, stejně tak právního a daňového poradenství nebo účetnictví, a také charakteru osobního či skupinového.

Neměli byste být plně odkázáni na informace na těchto stránkách. Přestože byly webové stránky připraveny s dobrým úmyslem a máme za to, že jsou informace korektní, mohou se zde vyskytnout chyby nebo změny při zpracovávání a uchovávání informací, případně po zveřejnění. Svěřenské fondy a trusty s.r.o. nezastupují nebo nezaručují spolehlivost žádného typu, přesnost nebo úplnost žádných informací na těchto stránkách.

V maximálně právně přípustném rámci, Svěřenské fondy a trusty s.r.o. nepřebírají odpovědnost za závazky či povinnosti (a/nebo jejich ředitelé, zaměstnanci, úředníci a agenti) za jakékoliv náklady, ztráty, škodu nebo nepříznivé důsledky, přímé nebo následné, vzniklé v závislosti z informací na těchto internetových stránkách.