Víc hlav, víc

Partneři

Díky úzké spolupráci s několika externími partnery, můžeme našim klientům poskytovat ty nejlepší možné služby.


Charita

Nadace Partnerství

Naše logo představuje strom.Za každý svěřenský fond, který založíme, přispíváme Nadaci Partnerství finanční částkou na výsadbu nových stromů v České republice pro příjemnější budoucnost našich dětí.

Partneři v oblasti účetnictví

Spolupracujeme s účetními firmami, které mají znalosti a zkušenosti v oboru svěřenských fondů:

Kodap Jihlava s.r.o.

Matěj Nešleha a jeho tým v Jihlavě se starají o účetnictví a daně našich klientů, kteří využívají naše služby v podobě rozšířených administrativních balíčků.

UOL

Často odkazujeme klienty na ÚOL, společnost, která má zkušenost s vedením účetnictví pro svěřenské fondy a za nízké náklady poskytuje vynikající účetní služby.


Partner v oblasti daní

Spolupracujeme s daňovými poradci, kteří svěřenským fondům rozumějí a jsou schopni řešit někdy poněkud složité potřeby našich klientů. Patří sem:

KempHoogstad

Bohdana Pražská a její kolegové se vyznají v danění svěřenských fondů a v této oblasti poskytují profesionální služby. Klientům jsou schopni poskytnout komplexní daňové poradenství, ať již při řešení českých svěřenských fondů, tak v oblasti mezinárodních trustů.

 

Právní partneři

Abychom uspokojili potřeby jejich klientů, spolupracujeme s mnoha právníky po celé České republice, a všech těchto vztahů si velice vážíme. Speciální spolupráci jsme navázali s následujícími:

Barlens

Úzce spolupracujeme s Barborou Šimarovou a jejím týmem. Pro naše klienty zajišťují právní služby, které jim jejich právníci nemohou poskytnout a zajišťují soulad našich dokumentů s českým právem.

 

Bulinský, Vávra & Partners

Naše služby nabízíme v Brně prostřednictvím partnerství s Vladimírem Bulinským a jeho týmem.

Advokátní kancelář Králík & Pavlík

JUDr. Jiří Králík a JUDr. Jiří Pavlík jsou velkými příznivci a podporovateli našeho podnikání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.


Banky

Zřízení bankovních produktů pro svěřenské fondy může být obtížné. Pouze malý počet bank je schopen se svěřenskými fondy kompetentně nakládat. Náš nejbližší vztah v této oblasti jsme navázali s:

Waldviertler Sparkasse Bank AG

WSPK je rakouskou regionální bankou, která již po několik let funguje též v České republice. Své pobočky má v mnoha větších i menších městech a díky svému rakouskému původu rozumí problematice svěřenských fondů velice dobře.

 

Další partneři

Mezi naše další partnery patří:

CFF Consulting

CFF Consulting pomáhá chránit majetek klientů. Zaměřuje se na ochranu majetku nedlužících před neoprávněnou mobiliární exekucí pro dluhy blízkých. Navíc je společnost v mnoha případech schopna pomoci i samotným dlužníkům.

Více informací naleznete na: www.pravniochranamajetku.cz.