Pomáháme rodinám řešit problémy. Předáváme bohatství, majetek a podnikání bezproblémově z generace na generaci. Pomáháme rodinám chránit majetek před vnějšími útoky. Dáváme Vám možnosti.

Vyvážené potřeby dětí

Některé rodinné vztahy jsou složitější.

Problémy mohou nastat, když jeden z partnerů zemře a jeho majetek nedědí jen pozůstalý partner, ale také děti z předchozích vztahů.

Spory často vznikají, protože každá osoba sleduje odlišné cíle. Někdy se tak pozůstalý partner ocitne ve velmi  stresující citové i finanční situaci, a to v období, které je pro něj už tak velmi náročné.

Můžeme Vám nabídnout řešení, které odstraní tento stres a zároveň bude pro všechny spravedlivé.

Ochrana rodinného majetku

Pokud podnikáte nebo se pohybujete v jiné rizikové oblasti, kde existuje možnost finančního napadení ze strany třetích osob, je pro Vás důležité podniknout kroky k ochraně Vaší rodiny.

Svěřenský fond k ochraně majetku je velmi běžným nástrojem využívaným podnikateli po celém světě. Kolem Vašeho důležitého rodinného majetku (včetně např. rodinného domu či chalupy) vytvoří ‘ochranný val’. Váš rodinný majetek bude v bezpečí – ochráněn pro potřeby Vaší rodiny i v případě, kdy sami skončíte v insolvenci.

Můžete se tak cítit klidnější s pocitem, že i v nejhorším případě je budoucnost Vaší rodiny více zabezpečena.

Přeskočení generací

V některých případech si rodiče nepřejí, aby majetek zdědily jejich děti.

Může pro to existovat mnoho důvodů. Možná jsou děti dostatečně finančně zajištěné, možná jsou naopak finančně nezodpovědné nebo se potýkají s problémy ve vztazích, problémy s hazardními hrami nebo se závislostí.

V těchto případech Vám můžeme pomoci “přeskočit” generaci – zajistit, aby byly Vaše děti řádně finančně zabezpečeny, ale zároveň, aby největší podíl majetku skončil v rukou Vašich vnoučat.

Předání rodinné firmy dětem

V některých případech děti nejsou těmi nejvhodnějšími, kdo by měl řídit rodinnou firmu po Vašem odchodu do důchodu. Můžeme se postarat o to, aby Vaše děti požívaly veškeré výhody z vlastnictví podniku, avšak zároveň jim zamezit v řízení a kontrole společnosti.

Namísto toho můžete přenechat vedení společnosti v rukou profesionálních nezávislých manažerů podle Vašeho výběru.

Rodinné dynastie

Některá jména jsou známá: Rothschild, Murdoch, Agnelli, Getty, Rockefeller. Další jména již méně. K založení dynastického svěřenského fondu však nemusíte být tak majetní jako Rothschildové. Stačí, pokud jste během svého života založili prosperující podnikání, jež stojí za to uchovat pro budoucí generace.

Můžeme Vám pomoci přenést rodinný majetek a rodinnou firmu tak, aby byl zachován, mohl pokračovat v růstu, a být předáván dále, ne pouze jedné, ale mnoha generacím, které teprve přijdou.

Péče o chalupy

Pro Váš rodinný rekreační objekt můžeme založit vlastnickou strukturu, která zajistí, že si jej Vaše rodina bude moci kdykoli užít a zároveň zabrání potenciálním rodinným sporům a zmatkům, které se zdají být nevyhnutelné v případě, kdy bude objekt děděn postupně dětmi, vnoučaty a pravnoučaty s odlišnými prioritami a zájmy.

Samozřejmě jsme uvedli pouze několik příkladů – existuje mnoho dalších způsobů, jak Vám můžeme pomoci. Nejprve si Vás potřebujeme vyslechnout a porozumět, následně nabídneme nápady a možná řešení. Jakmile nalezneme shodu, uvedeme řešení v život.

Jak to funguje?

Nejprve nás kontaktujte ke sjednání schůzky. Pokud se s námi setkáte proto, abyste zjistili, zda je pro vás svěřenský fond řešením nebo proto, že zvažujete založení svěřenského fondu, taková první konzultace je vždy zdarma a bez jakéhokoli závazku.

Na tomto setkání získáme jasnou představu o Vaší konkrétní situaci a společně zjistíme jaký je Váš záměr a Vaše cíle. Na základě těchto informací, Vám sdělíme, zda Vám můžeme pomoci.

Následně Vás požádáme o podpis smlouvy, která nás zaváže k přípravě vhodného řešení. Použijeme veškeré nám dostupné nástroje: závěti, dědické smlouvy, korporace, svěřenské fondy a další struktury. (V některých složitějších případech, můžeme doporučit zahraniční struktury.) Odměna za naše služby zahrnuje přípravu potřebných dokumentů společně s kvalifikovanými právními odborníky.

Jakmile budete s navrženým řešením spokojeni, zajistíme schůzku s notářem a na jednání u notáře k podpisu připravených listin Vás doprovodíme.

Pokud bude Vaším řešením svěřenský fond, můžeme Vám pomoci při výběru našich zkušených partnerů, kteří Vám pomohou s administrací svěřenského fondu, účetnictvím a daňovým přiznáním.