Každá rodinná firma potřebuje svůj plán do budoucna.

Proč byste měl/a svou rodinnou firmu vložit do svěřenského fondu?

Od roku 2017 je možné spravovat rodinnou firmu prostřednictvím svěřenského fondu. Většinou je takové řešení velmi vhodné.

Vložíte-li svůj vlastnický podíl do svěřenského fondu, potom bude firma ‚vlastněna‘ celou Vaší rodinou, nikoli pouze jednou či dvěma osobami. Což:

  • nebude mít v žádném případě vliv na Vaši kontrolu nad firmou nebo na možnostech podnik nadále řídit na každodenní bázi;
  • poskytne Vám větší možnosti při rozdělování zisku mezi členy rodiny;
  • bude znamenat, že Vaše firma nebude v ohrožení v případě smrti, právní nezpůsobilosti nebo insolvence některého ze současných majitelů; a
  • bude znamenat, že Vaše rodina bude moci získat určité daňové výhody.

Jeden (ale nikoli jediný) z důvodů pro správu rodinné firmy skrze svěřenský fond je získání vynikající platformy pro vytvoření plánu podnikového nástupnictví.

Plán podnikového nástupnictví pro případ, kdy zakladatel nebude schopen firmu nadále řídit, je pro rodinný podnik nejen zásadní, ale v zemích po celém světě se též jedná o naprosto standardní praxi.

Pro více informací ohledně podnikového nástupnictví, prosím přejděte na otázky a odpovědi níže:

 

 

Co je to plán nástupnictví?

Plán nástupnictví je nastavení nejúčinnějšího způsobu předání řízení, kontroly, vlastnictví, znalostí a dovedností Vaší firmy pro dobu, kdy ji nebudete chtít nebo nebudete schopni řídit. Zároveň chrání Váš podnik před vnějšími útoky.

Převod může být na Vaše děti nebo na kohokoliv jiného mimo rodinu a měl by být strukturován na základě Vaší konkrétní situace a zvolených cílů.

Podstatné zůstává, že vlastnictví firmy můžete na děti přesunout, aniž byste jim zároveň přenechali kontrolu.

Jaké jsou jeho výhody?

Správně vymyšlený a nastavený plán nástupnictví je výhodou pro všechny rodinné firmy. Může se stát, že bez řádného plánování budete muset Vy i Vaše rodina v budoucnu čelit neočekávaným emočním a finančním situacím. Konečný výsledek nemusí být takový, jaký jste si přál/a a samotný proces převodu bude složitý a pravděpodobně velmi nákladný. Co je nejdůležitější: s dobrým plánem zůstane Vaše firma nedotčena a bude moci nadále pokračovat ve své činnosti.

Další výhodou dobrého nástupnického plánu je posílení Vaší firemní struktury a ochrana před útoky zvenčí.

Ztratím kontrolu?

Ne.

Úspěšný plán nástupnictví je vždy strukturován tak, abyste si podržel/a úplnou a absolutní kontrolu nad svým podnikáním, tak dlouho jak si budete přát.

Co pro to mám udělat?

Krok 1:  Stanovit si své cíle

Nejprve se rozhodněte, co chcete, aby se s Vaší firmou stalo, až ji nebudete sám/a řídit. Zvažte, co by mělo nastat, pokud neočekávaně zemřete. Možná také v budoucnu zvažujete postupný nebo částečný odchod do důchodu.

Pokud je to vhodné, proberte svůj plán s ostatními členy rodiny.

Krok 2: Promluvte si s námi

Jakmile se rozhodnete, co si přejete, přijďte s námi probrat Vaše možnosti. Abychom mohli zvážit různé možnosti a strukturovat Váš nástupnický plán nejlepším možným způsobem s minimálními náklady a daňovým zatížením, budeme potřebovat základní informace o Vašem podnikání a jasnou představu ohledně Vašich plánů.

První konzultace je zdarma.

Krok 3: Vytvořte si plán

Jakmile Vám představíme možné varianty, měl/a byste se rozhodnout, která je pro Vás nejlepší. Následně vytvoříme plán nástupnictví k usnadnění budoucího převodu.

Plán může zahrnovat přípravu dokumentů k restrukturalizaci finanční nebo organizační struktury firmy, včetně založení korporací, svěřenských fondů a převodů nemovitostí.

Krok 4: Realizujte plán

Nakonec Vám pomůžeme při samotné realizaci nástupnického plánu.

Kdy mám začít?

Nyní.

V ideálním případě byste měl/a začít s přípravou nástupnického plánu co nejdříve. Jen tak můžete zajistit, že jakýkoli budoucí převod Vaší firmy bude strukturován ve Vašem nejlepším zájmu a v nejlepším zájmu Vaší rodiny.

Obecně řečeno, čím více času budete na realizaci nástupnického plánu mít a umožníte tak, aby se nové struktury dobře zavedly, tím lépe.

Pro začátek nás prosím kontaktujte. První konzultace je vždy zdarma.