Požadavky klientů se velmi liší, a podle toho se odvíjí i cena za naše služby, kterou určujeme v závislosti na množství odvedené práce.

První konzultace

První konzultace s klienty, kteří zvažují založení svěřenského fondu* je vždy zdarma a bez závazku.

Co můžete od této konzultace očekávat:

 • Budeme chtít získat jasnou představu o tom, jaké jsou Vaše cíle a čeho se snažíte dosáhnout;
 • Budete mít prostor na dotazy a samozřejmě možnost se rozhodnout, zda s námi chcete spolupracovat;
 • Během schůzky vyjde najevo, zda jsme Vám schopni pomoci a jaké další kroky by měly následovat;
 • V případě, že Vám nebudeme schopni pomoci; pokud je Vaše situace pod kontrolou anebo pokud zjistíme, že je pro Vás mnohem vhodnější doporučit Vám jiné řešení, během schůzky Vám toto sdělíme;
 • Veškeré další kroky a předpokládané náklady probereme a odsouhlasíme na této první schůzce.

 

Pokud se s námi budete chtít setkat za jiným účelem, např. s požadavkem poradenství ohledně existujícího svěřenského fondu nebo za účelem obecné konzultace, obvykle si účtujeme odměnu v naší hodinové sazbě, jak je stanovena níže. Pokud se s námi budete chtít setkat mimo Prahu, dohodneme se předem na poplatku za cestu k Vám.

Další schůzky / Konzultace

Za další konzultace, práci na přípravě dokumentů, atd..účtujeme odměnu v hodinové sazbě. Tato odměna s Vámi bude vždy dopředu prodiskutována. Typicky se pohybuje v rozmezí 1.000 – 2.000,- Kč za hod v závislosti na povaze a složitosti práce.

Vezměte prosím v úvahu, že tato odměna Vám bude účtována pouze v případě, že se rozhodnete nevyužít naše kompletní služby. V případě, že se rozhodnete založit svěřenský fond nebo jinou strukturu s využitím našich služeb, bude cena za veškeré konzultace a práci zahrnuta v odměně za založení této struktury (žádné další poplatky neúčtujeme).

Odměna za založení svěřenského fondu

Odměnu za založení struktury účtujeme ve chvíli, kdy jsou připraveny veškeré potřebné dokumenty k její realizaci. Tyto s Vámi vždy probereme a vzájemně odsouhlasíme předem.

Standardně vybíráme před zahájením práce zálohu ve výši 40 % předpokládané ceny. V případě, že se nakonec rozhodnete strukturu nezakládat, použijeme tuto zálohu na zaplacení odměny za odvedenou práci a případný rozdíl Vám bude vrácen.

Odměna za založení českého svěřenského fondu zahrnuje:

 • Vyhotovení ‘fact find’ dokumentu;
 • Uspokojení všech legálně požadovaných postupů proti praní špinavých peněz a podobných požadavků;
 • Přípravu návrhů zakládací dokumentace pod právním dohledem včetně:
  • Statutu svěřenského fondu;
  • Smlouvy o svěřenském fondu;
  • Podmínek, které jsou přílohou a nedílnou součástí smlouvy o svěřenském fondu;
  • Protokolu z první schůze svěřenských správců.
 • Předání návrhů zakládacích dokumentů a jejich doplnění a učinění nezbytných změn (na základě Vašich přání)
 • Příprava finálních dokumentů;
 • Organizace a účast na schůzce k podpisu zakládacích dokumentů u notáře – včetně registrace do evidence svěřenských fondů;
 • Běžné náklady (tisk dokumentů, fotokopie, poštovné, atd.)

Všechny dokumenty a další právní služby jsou poskytovány ve spolupráci s našimi právníky, kteří jsou členy České advokátní komory. Cena za jejich služby je již zahrnuta v našem ceníku.

Do celkových nákladů za založení svěřenského fondu, počítejte se zaplacením notářského poplatku za vyhotovení notářského zápisu, který se většinou pohybuje v rozmezí 20.000 – 25.000,- Kč.

Služby, jež Vám budou poskytnuty v případě zakládání jiných struktur, budou samozřejmě záviset na dané struktuře.

Odměna za naše služby vedoucí k založení svěřenského fondu bude vždy probrána a schválena předem. Její výše není stanovena na základě pevného ceníku, ale závisí na složitosti dané struktury. Pro představu:

 • Účtujeme na základě složitosti, ne na základě hodnoty / výše vkládaného majetku.
 • Pro charitativní svěřenské fondy a svěřenské fondy k podpoře postižených dětí se typicky snažíme odměnu silně redukovat. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
 • Svěřenské fondy založené k soukromým účelům se běžně pohybují v rozmezí 55.000 – 65.000,- Kč v závislosti na složitosti případu.
 • Pokud připravujeme pro jednoho klienta více podobných svěřenských fondů, cenu dalšího svěřenského fondu upravíme.
 • Složitější svěřenské fondy – zahrnující dynastický svěřenský fond, řešení firemního nástupnictví nebo mezinárodní řešení jsou dražší. Konkrétní cenu můžeme navrhnout ve chvíli, kdy budeme znát Vaši situaci a cíl, který se snažíte dosáhnout.

 

Další služby související se založením svěřenského fondu

Převod majetku do správy svěřenského fondu

Každý převod majetku do správy svěřenského fondu, musí být učiněn na základě smlouvy. Tato smlouva je provázena rozhodnutím svěřenských správců, kterým přijímají majetek do správy svěřenského fondu a uložena ve sbírce listin evidence svěřenských fondů. V případě jednoduchých převodů – finanční hotovosti atd. Vám jako součást našich administrativních služeb dodáme jednoduchý návrh takové smlouvy.

V případě převodu nemovitostí nebo obchodních podílů Vám doporučujeme využít služby advokáta. Pokud s některým advokátem sami nespolupracujete, rádi Vám doporučíme zkušené právníky, kteří pro Vás tyto záležitosti za přiměřenou cenu zorganizují.

Administrace svěřenského fondu

Jak je na jiném místě zmíněno, je důležité, aby byl Váš svěřenský fond správně administrován. Vyhnete se nepříjemným administrativním povinnostem, budete chráněni před právní odpovědností, ochráníte platnost Vašeho fondu a budete mít jistotu, že jsou při administraci fondu dodržovány správné postupy.

Dále je pro Váš fond nutné zajistit správné vedení účetnictví a podávat daňové přiznání.

Naše společnost administraci svěřenských fondů neposkytuje, ale rádi Vám představíme naše zkušené partnery, kteří se o administraci Vašeho fondu mohou postarat.

Kontaktujte nás pro více informací.