Požadavky klientů se velmi liší, a podle toho se odvíjí i cena za naše služby, kterou určujeme v závislosti na množství odvedené práce.

První konzultace

První konzultace s klienty, kteří zvažují založení svěřenského fondu* je vždy zdarma a bez závazku.

Co můžete od této konzultace očekávat:

 • Budeme chtít získat jasnou představu o tom, jaké jsou Vaše cíle a čeho se snažíte dosáhnout;
 • Budete mít prostor na dotazy a samozřejmě možnost se rozhodnout, zda s námi chcete spolupracovat;
 • Během schůzky vyjde najevo, zda jsme Vám schopni pomoci a jaké další kroky by měly následovat;
 • V případě, že Vám nebudeme schopni pomoci; pokud je Vaše situace pod kontrolou anebo pokud zjistíme, že je pro Vás mnohem vhodnější doporučit Vám jiné řešení, během schůzky Vám toto sdělíme;
 • Veškeré další kroky a předpokládané náklady probereme a odsouhlasíme na této první schůzce.

 

Pokud se s námi budete chtít setkat za jiným účelem, např. s požadavkem poradenství ohledně existujícího svěřenského fondu nebo za účelem obecné konzultace, obvykle si účtujeme odměnu v naší hodinové sazbě, jak je stanovena níže.

Další schůzky / Konzultace

Za další konzultace, práci na přípravě dokumentů, atd..účtujeme odměnu v hodinové sazbě. Tato odměna s Vámi bude vždy dopředu prodiskutována. Typicky se pohybuje v rozmezí 1.000 – 2.000,- Kč za hod v závislosti na povaze a složitosti práce.

Vezměte prosím v úvahu, že tato odměna Vám bude účtována pouze v případě, že se rozhodnete nevyužít naše kompletní služby. V případě, že se rozhodnete založit svěřenský fond nebo jinou strukturu s využitím našich služeb, bude cena za veškeré konzultace a práci zahrnuta v odměně za založení této struktury (žádné další poplatky neúčtujeme).

Odměna za založení svěřenského fondu

Odměnu za založení struktury účtujeme ve chvíli, kdy jsou připraveny veškeré potřebné dokumenty k její realizaci. Tyto s Vámi vždy probereme a vzájemně odsouhlasíme předem.

Standardně vybíráme před zahájením práce zálohu ve výši 40 % předpokládané ceny. V případě, že se nakonec rozhodnete strukturu nezakládat, použijeme tuto zálohu na zaplacení odměny za odvedenou práci a případný rozdíl Vám bude vrácen.

Odměna za založení českého svěřenského fondu zahrnuje:

 • Vyhotovení ‘fact find’ dokumentu;
 • Uspokojení všech legálně požadovaných postupů proti praní špinavých peněz a podobných požadavků;
 • Přípravu návrhů zakládací dokumentace včetně:
  • Statutu svěřenského fondu;
  • Smlouvy o svěřenském fondu;
  • Podmínek, které jsou přílohou a nedílnou součástí smlouvy o svěřenském fondu;
  • Protokolu z první schůze svěřenských správců.
 • Předání návrhů zakládacích dokumentů a jejich doplnění a učinění nezbytných změn (na základě Vašich přání)
 • Příprava finálních dokumentů;
 • Organizace a účast na schůzce k podpisu zakládacích dokumentů u notáře;
 • Poskytnutí informací k přihlášení svěřenského fondu na finančním úřadě

Do celkových nákladů za založení svěřenského fondu, počítejte se zaplacením notářského poplatku za vyhotovení notářského zápisu, který se většinou pohybuje v rozmezí 8.000 – 10.000,- Kč.

Služby, jež Vám budou poskytnuty v případě zakládání jiných struktur, budou samozřejmě záviset na dané struktuře – ovšem budou s Vámi vždy diskutovány předem.

Odměna za naše služby při založení svěřenského fondu bude vždy probrána a schválena předem. Její výše není stanovena na základě pevného ceníku, ale závisí na složitosti dané struktury. Pro představu:

 • Účtujeme na základě složitosti, ne na základě hodnoty / výše vkládaného majetku.
 • Pro charitativní svěřenské fondy a svěřenské fondy k podpoře postižených dětí si typicky odměnu silně redukujeme a účtujeme pouze náklady. To znamená částku okolo 20.000,- Kč.
 • Svěřenské fondy založené k soukromým účelům se běžně pohybují v rozmezí 40.000 – 50.000,- Kč v závislosti na složitosti případu.
 • Pokud připravujeme pro jednoho klienta více podobných svěřenských fondů, potom každý další stojí okolo 25.000,- Kč.
 • Složitější svěřenské fondy – zahrnující dynastický svěřenský fond, řešení firemního nástupnictví nebo mezinárodní řešení jsou dražší. Konkrétní cenu můžeme navrhnout ve chvíli, kdy budeme znát Vaši situaci a cíl, který se snažíte dosáhnout.

Administrativní služby

Budete-li mít zájem o administraci Vašeho svěřenského fondu, můžete si zvolit některý ze tří administrativních balíčků:

 • Balíček č. 1: Administrativní služby 6.000,- Kč / ročně
 • Balíček č. 2: Administrativní služby + základní účetnictví a daně 12.500,- Kč / ročně
 • Balíček č. 3: Administrativní služby + nadstandardní účetnictví a daně: 15.000,- Kč a výše

 

Balíček č.1: Administrativní služby

Služba zahrnuje:

 • Správu složky svěřenského fondu
 • Správu Knihy záznamů svěřenského fondu
 • Správu seznamu vkladů a poskytnutých plnění
 • Poskytování poradenství svěřenským správcům, jak budou požadovat (do pěti (5) hodin ročně)
 • Přípravu správcovských rozhodnutí (do pěti (5) ročně)
 • Přípravu návrhů ‚Smluv o vkladu‘ (do tří (3) ročně)
 • Čtvrtletní ‚kontrolu stavu‘ svěřenského fondu. Jedná se o pravidelnou kontrolu toho, zda jsou Vaše rozhodnutí, jednání, stav svěřenského fondu a provedené investice v souladu s právními předpisy

Balíček č. 1 nezahrnuje účetní služby ani přípravu a odevzdání daňových přiznání svěřenského fondu.

Nabízíme také administraci svěřenských fondů, které jsme sami nezaložili. Částka za tuto službu je však individuální – obvykle zahrnuje vstupní poplatek, který pokrývá náklady za přezkoumání zakládací dokumentace.

 

Balíček č. 2: Administrativní služby + účetnictví a daně

This includes

Služba zahrnuje veškeré služby obsažené v balíčku č. 1 PLUS účetnictví a daně.

Tento balíček je připraven pro většinu rodinných svěřenských fondů, ale není určen pro svěřenské fondy s rozsáhlejším majetkem nebo vyšším objemem transakcí.

Jakmile bude jasné, o jaký svěřenský fond se jedná a jaký majetek obsahuje, budeme Vám schopni sdělit, zda je vhodný právě pro tento balíček

 

Balíček č.3: Administrativní služby + nadstandardní účetnictví a daně

Služba zahrnuje veškeré služby obsažené v balíčku č. 1 PLUS účetnictví a daně účtované na základě rozsahu odvedené práce a stráveného času. Balíček je určen pro svěřenské fondy s rozsáhlejším majetkem nebo vyšším objemem transakcí.