Chráníme Vaši rodinu před vnějšími útoky.

Ochrana majetku – jednoduché rozhodnutí

Podnikatelé a lidé pohybující se v rizikovějším prostředí např. na pozicích, kde hrozí žaloby za pochybení či pro nedbalost (chirurgové) v mnoha zemích po celém světě využívají k ochraně svého majetku svěřenské fondy. Důvodem je snaha chránit se před možnými budoucími finančními riziky, nároky věřitelů či jiných osob, jež by mohli ohrozit Váš rodinný majetek. Pro většinu těchto rodin je svěřenský fond k ochraně majetku běžně využívaným nástrojem.

Jak to funguje?

Založení svěřenského fondu je v České republice možné od roku 2014. Vše co k tomu potřebujete učinit, je návštěva notáře, kde podepíšete nezbytné dokumenty. Jakmile je svěřenský fond založen, potom do něj můžete vkládat důležitý rodinný majetek; domy, chalupy, investiční portfolio atd.

Je nutné pochopit, že jakmile majetek do svěřenského fondu jednou vložíte, přestává být Váš. Znamená to, že pokud se v budoucnu dostanete do soudního sporu nebo se ocitnete v konkurzu, vyčleněný majetek již není Váš, a potenciální věřitelé nebo protistrany by na něj neměli mít nárok. Česká právní úprava majetek vyčleněný do svěřenského fondu technicky považuje za ničí – tedy majetek bez vlastníka. Během existence svěřenského fondu si nad ním však po celou dobu Vy a Vaše rodina můžete podržet kontrolu, můžete z majetku benefitovat a používat jej – např. nadále žít v rodinném domě. To platí i po vyhlášení konkurzu. Využití rodinného svěřenského fondu k ochraně majetku je velmi jednoduchým způsobem jak chránit Vaši rodinu a zachovat si Váš životní styl i v případě, kdy dojde k nejhoršímu.

Další výhody přináší ve chvíli, kdy Vás osobně potká nešťastná událost. Opět, protože majetek ‘není Váš’, nestane se součástí Vaší pozůstalosti – namísto toho bude převeden osobám, které sami určíte nebo může být uchován ve svěřenském fondu i nadále a sloužit k budoucímu prospěchu Vaší rodiny.

Jak mohu založit svěřenský fond k ochraně majetku?

Naprosto nezbytné je strukturovat svěřenský fond správně, aby byl zajištěn soulad jak se současnou českou právní úpravou, tak s pravděpodobnými či možnými změnami práva v budoucnu. Svěřenský fond by měl být zejména robustní a navržen tak, aby odolal případným útokům věřitelů nebo dalších osob v budoucnu. Rozhodně se nejedná se o záležitost, do které byste se měli pouštět sami – vždy vyžaduje odbornou pomoc.

Pokud pracujete v rizikovějším odvětví a zvažujete založení svěřenského fondu k ochraně majetku, neváhejte nás prosím kontaktovat k nezávazné konzultaci zdarma, kterou Vám rádi poskytneme jak v češtině tak v angličtině, bude-li třeba.

Rozhodnete-li se pro založení svěřenského fondu k ochraně majetku, pak učiníte velmi užitečnou investici do budoucnosti Vaší rodiny.