Podpora dobrých věcí vždy stojí za to

Pokud si přejete vynaložit peníze na prospěšný účel, můžeme Vám pomoci.

Svěřenské fondy umožňují vyčlenění majetku do zvláštního fondu za speciálním účelem.

Peníze můžete samozřejmě jednoduše věnovat charitě. Založení svého svěřenského fondu Vám však umožní přesně specifikovat jeho účel, a navíc můžete kontrolovat, co přesně dělá a jak funguje. Takový svěřenský fond ponese Vaši stopu po celá léta.

Speciální účel zahrnuje např.:

  • Sportovní pohár nebo stipendium;
  • Vzdělávací stipendium nebo cena;
  • Péče o hendikepované osoby (včetně Vašich vlastních rodinných příslušníků);
  • Péče o zvířata (včetně Vašich vlastních zvířat, která zůstanou po Vaší smrti);
  • Podpora činností, jež jsou pro Vás důležité. Jste-li např. úspěšným krotitelem lvů, možná budete chtít založit svěřenský fond, který bude každoročně udělovat cenu pro nejlepšího krotitele lvů v České republice;
  • Obnova nebo zachování historického monumentu, budovy nebo kostela;
  • Vybudování koncertní haly;
  • Zakoupení hudebních nástrojů pro děti;
  • Atd., atd., možnosti jsou prakticky neomezené.

Služba je vhodná nejen pro jednotlivce, ale také pro nevládní organizace, spolky a další podobná uskupení.

Jakmile je Váš svěřenský fond jednou založen, můžete jej ‘otevřít’ a umožnit dalším zájemcům, kteří sdílí Váš zájem, aby do něj přispěli.

Nakonec můžete získat daňové výhody plynoucí z tohoto způsobu darování oproti přímému.

Většina našich klientů si přeje, abychom práci, kterou jsme pro ně odvedli, uchovali v tajnosti, ale ne všichni. Jednou z výjimek je Česká společnost ekonomická, s níž jsme dokončili práci na projektu založení svěřenského fondu na památku Kateřiny Šmídkové, ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky a profesorky ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, která zemřela po vleklé nemoci ve věku 46 let.

Svěřenský fond Kateřiny Šmídkové pro veřejně prospěšné účely nyní pravidelně uděluje cenu k podpoře práce ekonomek v České republice. Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli být zapojeni do tohoto důležitého projektu.

Pokud byste měli zájem přispět na tento projekt, kontaktujte nás prosím a my Vás s Českou společností ekonomickou rádi spojíme.