Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Evidence svěřenských fondů

Posted on: 13 Pro

Evidence svěřenských fondů

Pravděpodobně Vám neuniklo, že se zmíněná novela již nějakou dobu připravuje. Chtěli bychom využít této příležitosti k tomu, abychom Vás informovali, v jaké fázi se návrh nachází a jakou by měla mít evidence podobu.


Část požadavků týkajících se plánované evidence, již bylo do právního řádu přijato. Zákon vyžaduje, aby bylo u svěřenských fondů (i korporací) doloženo, kdo je jejich tzv. ‘skutečný majitel’. (V angličtině termín známý jako ‘Ultimate benficial owner’).

U svěřenských fondů se bude jednat o osobu, která vykonává faktickou kontrolu nad svěřenským fondem. Většinou jím tak bude svěřenský správce a v některých případech zakladatel. Záležet bude vždy na tom, jak bude konkrétní svěřenský fond strukturován.

Pokud působíme v roli administrátora Vašeho svěřenského fondu, v novém roce se stane součástí našich služeb také poskytnutí rady, koho za ‘skutečného majitele’ ve Vašem případě označit a příprava nezbytného prohlášení.

Podstatné je, že tato informace nebude veřejně přístupná. Přístup k ní budou mít pouze státní orgány a další osoby s právním zájmem (banky, atd.).

Druhá novela týkající se evidence svěřenských fondů je v závěrečných fázích legislativního procesu. Přestože to zatím nevypadá na její okamžité přijetí, chtěli bychom Vás informovat o tom, co podle našeho očekávání přinese.

V podstatě většina dokumentů týkajících se svěřenského fondu bude nově vedena ve sbírce listin a každý svěřenský fond získá své identifikační číslo

Veřejnost však bude mít k údajům pouze velmi omezený přístup:

 • Označení svěřenského fondu
 • Účel svěřenského fondu
 • Datum založení
 • Identifikační číslo
 • Počet správců a způsob jejich jednání
 • Pokud byl do svěřenského fondu vložen závod, údaje o vloženém závodu
 • Další skutečnost, o které to stanoví zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce (např. jména správců)
 • Datum vzniku a zániku

 

Uvedený seznam tedy neobsahuje jméno zakladatele, dohlížitele (pokud existuje) ani jména obmyšlených. Je podstatné, že návrh oproti obchodnímu rejstříku neobsahuje žádné poplatky za vkládání listin.

K vyjmenovaným údajům bude povinnost uvádět další – tyto však veřejně přístupné nebudou:

   • Jména, adresy a identifikační údaje zakladatele, dohlížitele (je-li) a určených obmyšlených. U obmyšlených, kteří nejsou konkrétně jmenováni, způsob jejich určení.
   • Jméno, adresa a identifikační údaje ‘skutečného majitele’ a prohlášení o tom, na jakém základě byla tato osoba jako ‘skutečný majitel’ určena

 

Veškeré listiny, které budou obsahovat, některý neveřejný údaj (což samozřejmě znamená většinu listin včetně zakládací dokumentace, tedy statutu a smlouvy o svěřenském fondu), budou neveřejné.

Máme se obávat nebo radovat?

Pro většinu našich klientů se jedná o přínos. Výsledkem bude dosažení rovnováhy mezi ochranou soukromí a potřebou zamezení potenciální možnosti zneužití svěřenských fondů. Změny také výrazně pomohou k přijetí svěřenských fondů veřejností, zejména díky tomu, že svěřenské fondy budou mít své identifikační číslo a umožní Vám poskytnout výpis z evidence lidem, kteří o to požádají.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak by se Vás mohla připravovaná evidence dotknout, nás prosím neváhejte kontaktovat.