Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Evidence skutečných majitelů  – DŮLEŽITÉ

Posted on: 05 Bře

Právní úprava se v této oblasti opět změnila.

Media již o těchto změnách informují – obzvláště s ohledem na premiéra Babiše a dopad, který bude mít nová právní úprava na jeho svěřenské fondy.

Jedná se o zákon č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů a vstoupí v účinnost 1. června 2021.

V předešlých příspěvcích jsme zmínili jednu ze slibovaných výhod nového zákona – možnost automatického převodu veškerých dat z evidence svěřenských fondů. Věřili jsme tedy, že většina našich klientů nebude muset v této oblasti činit žádné kroky.

Realita je bohužel nakonec pro většinu svěřenských správců jiná. Definice skutečného majitele byla v novém zákoně změněna a rozšířena o další skupiny osob:

  • obmyšlené
  • všechny ostatní osoby (včetně způsobilých osob) v jejichž “hlavním zájmu” byl svěřenský fond založen.

Evidence svěřenských fondů zřídka obsahuje všechny požadované informace. V jiných případech nejsou informace v evidenci SF “dostačující” pro potřeby automatického převodu. Pokud jsou například obmyšlenými svěřenského fondu “všechny mé děti”, pro přepis do evidence skutečných majitelů to nestačí. V evidenci skutečných majitelů musí být nově uvedena jednotlivá jména všech dětí.

Stejný problém nastává u způsobilých osob, kde také nebude automatický převod fungovat.

Téměř všichni správci budou tedy muset, ve chvíli, kdy zákon vstoupí v platnost, manuálně zaregistrovat jejich svěřenský fond do evidence skutečných majitelů. Tato povinnost se týká i těch, kteří již zápis do evidence učinili, protože definice skutečného majitele byla změněna.

Na rozdíl od předešlé právní úpravy, bude stát nyní v případě porušení zákona udělovat výrazné sankce. Je tedy důležité všechny povinnosti dodržet.

Záznamy v evidenci skutečných majitelů nejsou veřejné. Pro většinu klientů se tedy bude jednat o byrokratickou formalitu, nikoli o skutečnou změnu. Výjimkou jsou případy, kdy svěřenský fond vlastní více než 25 % podíl v české korporaci. V tomto případě budou záznamy o svěřenském fondu nepřímo přístupné (ne přes informace o svěřenském fondu, ale skrze informace o korporaci).

Pokud v tomto ohledu potřebujete jakoukoliv pomoc, neváhejte nás prosím kontaktovat.