Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Jak změnit váš svěřenský fond

Posted on: 01 Říj

České svěřenské fondy a fondy v jiných zemí jsou v reálném využití prakticky identické.

Existuje ovšem několik aspektů, ve kterých jsou české svěřenské fondy rozdílné. Nejzásadnější rozdíly jsou v oblasti provádění změn ve svěřenském fondu.

Ve většině zemí můžete po založení svěřenský fond celkem snadno změnit. Můžete změnit podmínky svěřenského fondu, dokonce přidat či odstranit obmyšlené. Po smrti zakladatele se podmínky svěřenského fondu stanou vice méně neměnné.

V České republice je ovšem situace komplikovanější, což je někdy prezentováno jako hlavní nedostatek českého systému.

Pravda je taková, že český systém není horší než mezinárodní systém, je pouze odlišný. Pokud jsou tyto rozdíly brány v úvahu při zakládání svěřenského fondu, nenarážíme na žádné problémy. (Další důvod, proč při zakládání svěřenského fondu spolupracovat se zkušeným profesionálem).

Abychom pochopili český systém, musíme znát tři hlavní dokumenty spojené s většinou svěřenských fondů – Statut, Smlouva a Memorandum přání.

Statut

Jedná se o notářský zápis. Ustanoví klíčové body svěřenského fondu. Nejdůležitějšími body jsou jméno svěřenského fondu, jeho účel , obmyšlení a způsobilé osoby.

Právě Statut je obtížné změnit.

Smlouva

Jedná se o smlouvu mezi zakladatelem a správci.  Tento dokument pojednává o téměř veškerém obsahu svěřenského fondu. Jelikož se jedná o běžnou smlouvu, může být kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu změněna.

Memorandum přání

Jedná se o dopis s radami správcům od zakladatele. Toto memorandum může být také kdykoliv změněno.

 

Statut je tedy jediným dokumentem, který může způsobit možné problémy.

Je důležité Statut dobře navrhnout. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se nevkládat do Statutu svěřenského fondu žádné detaily. Pokud musíme detaily uvést, snažíme se je uvádět obecně – popíšeme současnou situaci , ale i možné změny v budoucnu.

Právníci nemají rádi vágní dokumenty, tento je ovšem výjimkou. Vágní Statut je výhodný, protože je flexibilní. Nekonkrétnost zde není problémem, protože přesné a konkrétní body jsou uvedeny ve Smlouvě, kterou můžete kdykoliv pozměnit či doplnit.

Statut skutečně obsahuje jen čtyři důležité body:

  • Jméno svěřenského fondu
  • Účel svěřenského fondu – může být sepsán velmi obecně, aby pokryl veškeré situace. V zásadě stanoví, že účelem fondu je “poskytnout obmyšleným benefity”.
  • Obmyšlení a způsobilé osoby – tyto skupiny a obzvláště skupina způsobilých osob by měly být navrženy dostatečně široce. Neměly by zahrnovat pouze ty, kteří jsou v plánu jako obmyšlení, ale také kohokoliv, kdo by se v budoucnu mohl stát obmyšleným – bratranci, sestřenice, manželé, manželky, ještě nenarozené děti, atd. Je důležité si uvědomit, že lidé v této skupině mají v budoucnu pouze možnost ze svěřenského fondu benefitovat. Právo nemají na nic.
  • Způsob jmenování správců. Je-li tento bod správně navržen, změny nebudou v budoucnu nikdy potřeba.

 

První závěr je:

Existuje jenom pár věcí, které nemůžete změnit a pokud svůj svěřenský fond připravíte správně, nebude nutné je měnit.

 

V občanském zákoníku se změnami ve svěřenském fondu zabývá paragraf 1469. Stanoví, že pouze soud může učinit změny ve Statutu (tato interpretace není zcela jasná).

V praxi to na základě naší zkušenosti platí. Jako příklad můžeme uvést klienta, který nebyl spokojený se jménem svého svěřenského fondu. Člověk, který jeho fond založil sdělil zakladateli (nesprávně), že jméno svěřenského fondu musí obsahovat jeho příjmení. Zažádali jsme u soudu o povolení změnit jméno svěřenského fondu ve Statutu. Povolení jsme dostali za relativně nízkých nákladů.

Je důležité vzít v úvahu, že paragraf 1469 není zcela jasný. Někteří notáři tvrdí, že pokud chcete ve svěřenském fondu učinit fundamentální změny, např. účel svěřenského fondu, musíte zažádat o změnu soud. Pokud se jedná o změny “kosmetické”, je možné je učinit bez povolení soudu, za předpokladu, že Statut obsahuje jasná ustanovení. Naše Statuty daná ustanovení obsahují.

Druhý závěr je:

               Pokud potřebujete učinit změny, nemusí to být tak obtížné.

 

Je možné svěřenský fond zrušit?

Samozřejmě. Jednou z největších změn, které můžete učinit je zrušení vašeho svěřenského fondu.

Změní se vaše rodinná či finanční situace a svěřenský fond pro vás již nemá význam? Změníte názor? Změní se daňové podmínky či zákony České republiky?

Jak české tak mezinárodní zákony o svěřenských fondech povolují zřízení fondů buď jako zrušitelných či nezrušitelných. Pokud je svěřenský fond zrušitelný, můžete ho kdykoliv zrušit a svůj majetek dostat zpět.

Tato zní velmi výhodně, ale obezřetnost je na místě.  Například zrušitelný svěřenský fond za účelem ochrany majetku nebude pravděpodobně účinný.

Existuje mnoho dalších způsobů, jak zajistit dostatečnou flexibilitu svěřenského fondu. Pokud je například partner/ka jedním z obmyšlených, mohou jim správci vyplatit 100% svěřenského fondu a poté svěřenský fond zrušit. Váš partner vám může poté jmění vyplatit zpátky. Tímto dosáhnete stejného výsledku (zrušení svěřenského fondu a získání jmění zpět) bez nutnosti založení zrušitelného svěřenského fondu.

Pokud není ochrana majetku vaším cílem, můžete samozřejmě založit svěřenský fond jako zrušitelný.

Další možností je “znovu založit” svěřenský fond. Tuto možnost byste volili, pokud by se české zákony změnily a chtěli byste svůj svěřenský fond přestěhovat do zahraničí. Toto je opět proveditelné, ale pouze pokud to dokumenty svěřenského fondu povolí.

Při zakládání svěřenského fondu musíme myslet na mnoho. Pouze u odborníků získáte profesionální pomoc, díky které bude váš fond fungovat a splňovat vaše cíle.

Rádi vám pomůžeme založit svěřenský fond, který můžete změnit.  Pokud již svěřenský fond máte, rádi ho překontrolujeme, a pokud bude nutné, opravíme.

Kontaktujte nás na info@trusty.cz