Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Nelehké časy – buďte připraveni

Posted on: 25 Bře

Každý, kdo tyto řádky čte, si je vědom toho, že se v těchto dnech nacházíme v neprozkoumaných vodách. Koronavirus ovlivňuje naše životy, naše rodiny, naše podnikání. Před několika měsíci by si málokdo z nás dokázal podobnou situaci představit.

V této chvíli vidíme, jak ochranná funkce svěřenských fondů některých našich klientů plní svou roli. Tyto rodinné svěřenské fondy pomohou klientům zůstat ve finančním bezpečí a ochrání jejich majetek ve složitých časech.

V tomto příspěvku se budeme snažit vysvětlit, jak tato ochrana funguje a jak pomáháme našim klientům cítit se v současné situaci bezpečněji.

V roce 1907 přišel zakladatel skautingu Robert Baden-Powell s motem tohoto nového hnutí – „Buď připraven“ (nezaměňujme s komunistickými pionýry „Vždy připraven.“).

V té chvíli kdosi Robertu Baden-Powellovi položil nevyhnutelnou otázku: „Připraven na co?“

„Kdoví, na cokoliv“, odpověděl.

Skauti své moto používají i po 100 letech. Je to dobrá rada, nejen pro skauty, ale pro nás všechny. Když mluvíme s našimi klienty, často jim říkáme, že jejich svěřenský fond může trvat 100 i více let. 100 let je dlouhá doba – zamysleme se nad událostmi uplynulých 100 let. Pokud někdo v roce 1920 zakládal svěřenský fond, sotva si dokázal představit jaké dramatické události budoucnost přinese.

Naši klienti podnikají v mnoha různých sektorech ekonomiky. Někteří z nich nejsou současnými událostmi ovlivněni. Většina z nás ovšem cítí, že se jim nevyhnou menší či více závažné finanční problémy.

Někteří naši klienti podnikají např. v cestovním ruchu či turistickém sektoru.

V době, kdy zakládali své svěřenské fondy bylo jejich podnikání velmi úspěšné a výnosné. Turismus v České republice v uplynulých letech vzkvétal. Nebyl žádný důvod k obavám, budoucnost vypadala zářivě.

I přesto někteří podnikatelé, podle skautského mota „Buď připraven“, založili svěřenské fondy na ochranu majetku.

Jejich podnikání prochází v tuto chvíli těžkou zkouškou. V mnoha případech ztratili 100% svých výnosů, náklady se ovšem o 100% nesnížily. Možná pomůže vláda? I když se tak stane, bude trvat dlouhou dobu, než se mnozí podnikatelé z finančních ztrát zotaví, některým se to možná nepodaří.

Naši klienti, kteří si pořídili „deštník v době, kdy svítilo slunce“, zabezpečili svůj majetek, rodiny a do jisté míry svůj životní styl.

V tuto chvíli je možná příliš pozdě pro založení fondu na ochranu proti současné krizi. Není ale pozdě ochránit rodinu proti nějaké další – nehledě na její charakter.

Jsme Vám k dispozici přes Skype, Whatsapp, Hangouts, telefon a přejeme Vám v pevné zdraví v této nelehké době.