Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Novela zákona o daních z příjmů přinese pozitivní změny

Posted on: 25 Dub

Novela zákona o daních z příjmů přinese pozitivní změny

Novela zákona o daních z příjmů, která výrazně ovlivní danění svěřenských fondů, v současnosti čeká na podpis prezidenta republiky.

Vzhledem k tomu, že nejsme daňoví poradci Vám s radostí poskytneme souhrn relevantních změn, který pro APRSF – Asociaci pro podporu a rozvoj svěřenských fondů připravila společnost PwC, Česká republika. Dokument je dostupný zde.

Proč je to důležité?

Novela je důležitá z mnoha důvodů, ale jedním z nejvýznamnějších je fakt, že svěřenské fondy bude nyní možné využívat jako holdingové struktury pro společnosti, a zvláště pak pro rodinné podniky.

Z našeho vlastního průzkumu víme, že 74% českých rodinných firem nemá vypracovaný žádný plán nástupnictví. A na základě zahraničních výzkumů předpokládáme, že:

 • 70% těchto podniků zanikne při převodu na další generaci (zdroj Family Business Institute US); a
 • 85% těchto rodinných podniků zažije ‚závažný rodinný konflikt‘.

Jedná se o zásadní problém nejen pro dotčené rodiny, ale také pro českou ekonomiku a společnost jako celek.

Když zakladatel firmy zemře, důsledky jsou následující:

 • Vlastnictví společnosti běžně přejde do rukou rodinných příslušníků, kteří většinou mají rozdílné priority. Někteří si přejí v podnikání pokračovat, ale chybí jim většinový podíl, který potřebují k tomu, aby si zajistili kontrolu. Ve většině případů lidé chtějí pouze peníze. V některých případech chtějí společnost řídit lidé, kteří nejsou dostatečně kvalifikovaní a neuspějí.
 • Výsledkem je většinou ukončení rodinného podniku, buď jeho prodejem anebo zánikem.
 • Výroba zavře. Zaměstnanci ztratí práci. Majetek, který byl nahromaděn v průběhu mnoha let, je zničen.

Pro mnoho zahraničních rodinných podniků je plán nástupnictví nedílnou součástí jejich celkové strategie – stejně důležitý jako jejich strategické a prodejní plány. Takový plán nástupnictví nabízí mnoho výhod:

 • Rodinný majetek je ochráněn;
 • Pokud se něco stane majiteli podniku, nedochází ke ‚krizovým situacím‘;
 • Vyšší management může být v procesu zapojen a cítit se důležitě;
 • Poskytne způsob a plán rozvoje dovedností rodinných příslušníků (nebo jiných osob) do té míry, že budou připraveni převzít kontrolu nad společností;
 • Vlastnictví může být předáno rodině, ale kontrola může být přenechána odlišné skupině osob, která se však musí řídit pravidly a pokyny nastavené zakladatelem společnosti – a to i po jeho smrti;
 • Nekompetentním nebo chamtivým členům rodiny může být zamezeno pokusit se o převzetí a zničení podniku. Namísto toho zůstane nedotčen ve prospěch budoucích generací.
 • Výrobny zůstanou otevřeny a pracovní místa uchráněna.

Současná novela zákona o daních z příjmů nám dává mocný nástroj. Nyní bude možné, aby rodinný svěřenský fond vlastnil rodinný podnik bez negativních daňových dopadů.
Znamená to, že během života si může zakladatel ponechat úplnou kontrolu – nic neovlivní každodenní řízení společnosti, ale v okamžiku, kdy se mu něco stane, nebo ve chvíli, kdy půjde do ’důchodu’, bude kontrola předána osobě nebo osobám, které zakladatel vybral – k tomu, aby řídili společnost nejlepším možným způsobem, na základě pravidel, která stanovil, v nejlepším zájmu rodiny a firmy jako takové.

Pro více informací o této možnosti nás prosím neváhejte kontaktovat.