Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Článek – praktické využití svěřenských fondů – Předání rodinného podniku.

Posted on: 26 Zář

Příklady využití svěřenských fondů

Přenos (rodinné) firmy

V minulosti bylo řečeno již mnoho negativního o možnostech zneužití svěřenských fondů – právního nástroje, který byl do českého právního řádu znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Je nutno zdůraznit, že většina z těchto obav ze zneužití je důsledkem neznalosti podmínek, což lze limitovat při korektním používání nastavení svěřenských fondů. Existence svěřenských fondů však přináší mnohem více pozitiv svými přínosnými vlastnostmi a možnostmi využití, které nejsou dostatečně známy.

Chceme Vám přiblížit příklady využití svěřenských fondů. Budeme zde uveřejňovat v průběhu času i další pozitivní příklady.

Představme si imaginárního klienta, seznamte se s Markem.

Marek je úspěšný český podnikatel, který se tvrdou prací v 90′ letech stal majitelem solidní a prosperující firmy, na kterou je velice hrdý. Zejména i proto, že jeho společnost je význaným zaměstnavatelem a přispěvatelem ekonomického přínosu v jeho rodném kraji.

Marek má dvě děti, nazvěme je Hubert a Maxmilián. Hubert je o sobě přesvědčen, že je úspěšný podnikatel a manažer, bohužel záznam jeho pracovních úspěchů hovoří o něčem jiném. Téměř žádný obchodní projekt, který doposud řídil, nebyl úspěšný. Marek se obává, že v případě, že by Hubert převzal řízení jeho společnosti, potkal by ji stejný osud. Naopak Maxmilián je velmi prozíravý a chytrý, ale bohužel je mu teprve 18 let a nemá ještě dostatek zkušeností, aby převzal něco tak obsáhlého, jako je řízení Markovy společnosti.

Marek stárne a začíná přemýšlet o budoucnosti. Až doposud byly jeho možnoti omezené.

Samozřejmě by mohl společnost prodat a užívat si peněz a odpočinku. Ale pro Marka to není to, co by chtěl. Investoval do společnosti kus sebe sama a je na to hrdý. Nechce ji vidět v cizích rukách, kdy by se musel dívat na vývoj společnosti, který by mu nebyl po chuti – sloučení s jinou společností, uzavření provozu v jeho rodném městě nebo cokoliv jiného.

Chtěl by předat svoji rodinnou tradici svým synům. Ale vzhledem k situaci o které jsme mluvili, by to asi teď nebylo šťastné řešení pro firmu a také by určitě přineslo mnoho rozbrojů uvnitř rodiny.

Žádnou jinou možnost neobjevil.

Ale nyní má na výběr i něco nového. Použitím svěřenského fondu může oddělit vlastnictví a řízení společnosti. V praxi to znamená, že dokud nebude na odpočinku, ponechá si plnou kontrolu celé společnosti, ale jakmile odejde na odpočinek nebo zemře, na jeho syny (nebo koho dalšího určí) přejde pouze vlastnictví společnosti, ale ne její řízení. Řízení stále zůstane v rukou nezávislého představenstva společnosti, vybraného Markem, Představenstvo bude i nadále profesionálně řídit společnost podle Markovy vize, aby akcionáři (jeho synové) mohli dlouhodobě profitovat z výnosu společnosti jako její vlastníci. Představenstvo dokonce může předat i kontrolu do rukou kohokoli z rodiny, ale pouze pokud k tomu bude mít předpoklady (např. Maxmilián, pokud přidá zkušenosti a potvrdí svoje schopnosti). Tato struktura také umožňuje vedení společnosti přijmout i aktivnější roli, zahrnující i majetkovou účast, pokud to Marek připustí.
Takže ve svém důsledku to znamená, že společnost přetrvá bez problémů, Marek si může užívat odpočinku v klidu, rozbroje a problémy v rodině se nekonají a všechny pozitiva společnosti v dlouhodobém vývoji jsou zachována.

Vytvoření této struktury je relativně jednoduché. Ale aby bylo zajištěno, že bude stálá, nenapadnutelná a funkční, je nezbytně nutné, aby právní dokumentace byla připravena profesionálně a zahrnovala většinu myslitelných možností vývoje.

To je jen jeden z mnoha pozitivních příkladů využití svěřenských fondů v praxi. Brzy se s Vámi podělíme o další příklady.名古屋 建築事務所porn online