Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Článek – Proč je nástupnictví v podnikání tak žhavým tématem?

Posted on: 13 Říj

Proč je nástupnictví v podnikání tak žhavým tématem?

Plán nástupnictví je pro úspěšné a dobře řízené podniky po celém světě klíčovou součástí strategického plánovacího procesu – je vnímán jako stejně důležitý, ne-li důležitější než strategie rozvoje, marketingu a uvádění nových produktů na trh. Nejlepší podnikatelé jsou si jasně vědomi, statistik: 70 % podniků přechod na druhou generaci nepřežije.

Jinak řečeno, nepodaří – li se Vám správně implementovat strategii firemního nástupnictví, potom Vaše firma pravděpodobně zanikne. Důsledky žádného/špatného plánu nástupnictví, jsou tedy mnohem horší než špatný marketing; Váš podnik může být uzavřen nebo prodán ‘pod cenou’, Vaši zaměstnanci ztratí práci a entita, kterou jste po mnoho let budovali a rozvíjeli, zanikne – spolu s velkou částí nahromaděného rodinného bohatství.

Úspěšní zahraniční podnikatelé jsou si tohoto faktu vědomi, avšak zdá se, že většina českých podnikatelů nikoli. Z průzkumů vyplývá překvapující informace: pouze 26% z nich o plánu nástupnictví alespoň uvažuje a jen část z této skupiny učinila kroky k jeho uskutečnění. Až do počátku loňského roku bylo vytvoření plánu nástupnictví v českém právním systému velmi obtížné, téměř nemožné. Avšak s účinností nového občanského zákoníku mají podnikatelé k dispozici většinu stejných nástrojů, jako jejich zahraniční konkurenti.

Strategie nástupnictví by měla být, stejně jako všechny kvalitní obchodní plány, písemně vyhotovena, sdělena všem zúčastněným a pravidelně aktualizována.

Eva Poláková ze společnosti Svěřenské fondy a trusty, s.r.o. přednáší na soutěži Firma roku a Živnostník roku v Liberci.

 

Jak takovou strategii vytvořit?

Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem je vše si řádně promyslet. Tedy ujasnit si co chcete, aby se stalo s Vaším podnikem, až jej nebudete moci nebo nebudete chtít řídit.

Následuje mnoho dalších otázek, včetně:

 • Kdy chci odejít z vedení firmy?
 • Chci svůj podnik předávat postupně?
 • Jakmile odejdu, kdo by se měl stát vlastníkem mého podniku?
 • Kdo bude mít nad podnikem kontrolu?
 • Měl by být podnik prodán?
 • Pokud by měl být prodán, co nastane v případě, že před uskutečněním prodeje náhle zemřu?
 • Pokud chci, aby nad podnikem převzali kontrolu mé děti, jsou na tuto roli dostatečně připraveny?
 • Pokud připraveny nejsou, jaké vzdělání a zkušenosti potřebují získat, aby byly?
 • Co se stane, pokud zemřu dříve, než budou připraveny?
 • Co udělám, pokud chci, aby kontrolu nad podnikem převzalo pouze jedno z mých dětí?
 • Jak se vyrovnám s ostatními potomky?
 • Co management?
 • Jaká bude jeho role ve společnosti?
 • Bude mít možnost získat podíly na společnosti?
 • Jestliže ano, jak za ně bude platit?
 • Jaké kroky musím učinit k rozvoji managementu, aby byl připraven k převzetí?
 • Existují nějaká ‘základní pravidla’, která chci stanovit pro budoucí řízení podniku?
 • Přál bych si, aby podnik zůstal v rodině dlouhodobě?

Jakmile tyto otázky zvážíte, je vhodné promluvit si se svou rodinou i s managementem – minimálně je dobré se ujistit, že pokud si na někoho přejete převést kontrolu do budoucna, že ji dotyčný bude chtít převzít. Jedním z hlavních cílů dobrého plánu nástupnictví je předejití rodinnému konfliktu. Ze statistik provedených ve Spojených státech vyplývá, že přibližně 85% neplánovaných předání podniků vede k “závažnému rodinnému konfliktu”. Jedním z nejlepších způsobů, jak se krizi vyhnout je samozřejmě vzájemná komunikace. Avšak mohou nastat situace, kdy pouhá komunikace nestačí – zúčastnění jsou s plánem zcela v rozporu – dobrým příkladem může být naprosto nekompetentní nebo nezodpovědný potomek, který je nicméně přesvědčen, že právě on by měl kontrolu nad rodinným podnikem převzít.

Nyní, když máte promyšlen obecný koncept, bude dalším krokem setkání s odborníky. Vzhledem ke změnám zákona účinným od roku 2014, jsme schopni téměř vždy schopni Vaše plány zrealizovat, ať už jsou jakékoli. Zkušení odborníci Vám jsou obvykle schopni předložit návrhy, které Vám pomohou vylepšit a doladit celou strategii. Je třeba zmínit dva důležité body, které je třeba mít na paměti. Za prvé, ať se rozhodnete pro jakoukoli strategii, neznamená to, že by v tuto chvíli došlo ke změnám v řízení podniku – naopak kontrolu nad Vaším podnikem si můžete podržet tak dlouho, jak budete chtít. Za druhé, není nezbytné, aby vlastnictví a řízení (kontrola) podniku bylo koncentrováno v jedněch rukou. Máte možnost vcelku jednoduše převést vlastnictví na Vaši rodinu, ale kontrolu si ponechat nebo ji přenechat komukoli dalšímu.

Posledním krokem je implementace. Ve většině případů vyžaduje vypracování právních dokumentů a vysvětlení plánu členům rodiny a zaměstnancům tak, aby jej pochopili a zapojili se do něj.

Nezapomeňte Váš plán pravidelně přezkoumávat a aktualizovat. Doporučujeme činit tak minimálně jednou ročně anebo ve chvíli, kdy dojde k nějaké významné změně ve firmě nebo ve Vaší rodině.