Zde naleznete bližší informace o naší knize Svěřenské fondy – krok za krokem

O knize

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, jak si uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se problémům do budoucna.

Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití u nás zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů.

Než jsme vydali naši první publikaci, na českém knižním trhu zatím žádná taková kniha pro laiky – neprávníky neexistovala. Svěřenské fondy byly do českého právního systému uvedeny v roce 2014, zatím všechny vydané publikace na toto téma byly – ať už ve větším či menším rozsahu – zaměřené na právníky a akademiky, nikoli na běžného čtenáře.

Od roku 2017 došlo k výraznému nárůstu zájmu a pozornosti zaměřené na svěřenské fondy. Tento vývoj byl částečně způsoben pozitivními změnami v daňovém zatížení. Druhým důvodem bylo rozhodnutí Andreje Babiše založit si vlastní svěřenský  fond, i další dobře situovaní Čechové tak činí. Od té doby počet svěřenských fondů v České republice exponenciálně vzrůstá, stejně jako zájem veřejnosti, jak bylo v roce 2019 zdůrazněno v E15 pod titulkem „Svěřenský boom“.

Výsledkem je, že mnoho běžných lidí se stále více zajímá o další informace, jak může svěřenský fond posloužit jim a jejich rodinám. Kniha cílí na tyto běžné lidi a je napsána jazykem, kterému snadno porozumí. Poskytuje praktické informace i praktické ukázky, nikoli pouhou teorii.

První publikace měla pozitivní recenze nejen od běžných čtenářů, ale také od advokátů a dalších odborníků, kteří ji shledali velmi praktickou a užitečnou.

Druhé aktualizované vydání je obohaceno o informace o evidenci skutečných majitelů a přibyly také dvě další kapitoly.

Mám o knihu zájem

Knihu je možné koupit přímo od autorů za 379,- Kč (+ poštovné a balné). V případě zájmu, prosím klikněte zde.

O autorech:

Autoři knihy jsou obchodními partnery ve společnosti, Svěřenské fondy a trusty s.r.o., která je prvním profesionálním administrátorem svěřenských fondů v České republice. Zabývají se výhradně zakládáním a následnou administrací svěřenských fondů pro české klienty a společně se svým týmem mají jedinečné praktické zkušenosti v této oblasti.

Se svými klienty denně řeší problematiku svěřenských fondů a jsou hrdí na svou schopnost komunikovat toto téma, které se někdy jeví složité, jasným a snadno pochopitelným způsobem.

Svěřenské fondy a jejich využití pro běžné české rodiny je pro oba velkým koníčkem. Oba jsou na toto téma pravidelně citováni v českých médiích.

 

James Turnbull LLB

James vystudoval práva a je zaregistrován jako advokát a právní zástupce u Vyššího soudu na Novém Zélandu.

Než se usadil v České republice, byl mnoho let činný v oblasti trustů (svěřenských fondů) a realitního plánování. Kromě toho pracoval řadu let v sektoru soukromého bankovnictví jako investiční manažer. James má se svěřenskými fondy rozsáhlé praktické zkušenosti, což zahrnuje jak znalosti strategií k řešení reálných problémů klientů, tak znalosti právních záležitostí spojených se svěřenskými fondy v zahraničních jurisdikcích. Je členem představenstva APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s.

James žije v České republice 16 let. Je ženatý, má dvě děti.

 

 

 

Mgr. Eva Hrušková

Eva vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od uvedení svěřenských fondů do českého práva, tedy od roku 2014, pracuje výhradně v této oblasti. Pokud existují čeští odborníci se stejně hlubokou znalostí a zkušeností v tomto oboru, pak jich je jen velmi málo. Eva je uznaným svěřenským správcem APRSF a je hlavní přednášející na semináři pro svěřenské správce a poradce, pořádaným pod záštitou APRSF.

Po dokončení studií Eva pracovala a cestovala ve Spojených státech a v Kanadě. Pochází z Jablonce nad Nisou a ve volném čase se věnuje řadě sportů, především lyžování a hraje na kytaru – vystudovala dva semestry na Ježkově konzervatoři v Praze. Je vdaná a má dva syny.

 

 

Specifikace:

Autoři: Mgr. Eva Hrušková, James Turnbull LLB
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.
ISBN 978-80-271-3089-4
Formát: Tištěná podoba (Paperback), 242 stran

 

Obsah

1. Úvod

2. Trocha zábavné historie

3. Co je to svěřenský fond?

4. Co je to nadace?

5. Různé druhy svěřenských fondů

6. Proč zakládat svěřenský fond?

7. Kdy založit svěřenský fond

8. Jak založit svěřenský fond

9. Pozor na špatně sepsané zakládací listiny

10. Kdo dostane peníze?

11. Vklady majetku do svěřenského fondu

12. Nákup a prodej věcí

13. Vyjmutí majetku ze svěřenského fondu

14. Rodiny někdy bývají komplikované

15. Ochrana vašeho domova

16. Zrcadlové svěřenské fondy

17. Rozvod, manželství a společné jmění manželů

18. Předání firmy další generaci – nebo ne?

19. Budování rodinné dynastie

20. Ochrana zranitelných osob

21. Svěřenské fondy za určitým účelem

22. Žít navždy a dělat hezké věci

23. Vyprávění o hradech a zámcích, ale hlavně o chalupách

24. Začínáme s podnikáním

25. Poznámka o blind trustech

26. Vyberte si svého svěřenského správce

27. Proč je administrace svěřenského fondu nezbytná a jak ji dělat správně

28. Veřejné rejstříky – co potřebujete vědět

29. Povinnosti svěřenského správce

A. Kdo je šéf?

B. Seznam povinností svěřenského správce

C. Povinnost: Péče řádného hospodáře

D. Povinnost: Dodržovat zákony

E. Povinnost: Dodržovat a plnit podmínky stanovené zakládacími listinami svěřenského fondu

F. Povinnost: Jednat osobně

G. Povinnost: Chránit majetek ve svěřenském fondu a bránit fond před útoky z vnějšku

H. Povinnost: Být obezřetný – “Pravidlo ChSSZ”

CH: Povinnost: Jednat v nejlepším zájmu obmyšlených osob

I. Povinnost: Být nestranný vůči obmyšleným

J. Povinnost: Odpovídat za své činy a udržovat obmyšlené informované (v nezbytném rozsahu)

K. Povinnost: V případě potřeby jednat

L. Povinnost: Každé rozhodnutí předem zvážit

M. Povinnost: Neprofitovat; avšak mít možnost pobírat odměnu za své služby

N. Povinnost: Být loajální a neocitnout se ve střetu zájmů

30. Změna nebo zrušení svěřenského fondu

31. Uchování tajemství – Soukromí

32. Mezinárodní alternativy

33. Některé obavy a předpovědi

34. Dodatek č. 1 – seznam důležitých ustanovení

Ustanovení, která váš statut musí obsahovat

Další ustanovení, která by měla většina statutů obsahovat

Další ustanovení, která by mohla statuty obsahovat

Ustanovení, která musí být ve smlouvě o svěřenském fondu

Ustanovení, která by měla být ve smlouvě o svěřenském fondu

Ustanovení v Memorandu přání

35. Dodatek č. 2 – Výběr zajímavých případů

 

Máte další otázky?

Kontaktujte nás prosím.