Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Monarchové mají svá privilegia

Posted on: 10 Kvě

V České republice již monarchii dlouhá léta nemáme. (Karel-Habsburský Lotrinský si možná zoufá, protože nebýt některých historických událostí, mohl v tuto chvíli kralovat).

Na jednu stranu si lze představit, že být králem je poměrně náročný úkol. Nekonečné mávání, potřásání rukou, stříhání stužek a odhalování plaket musí být dřina. Na druhou stranu s sebou tato práce přináší některé “výhody”, jako je množství služebnictva, spousta zajímavých zahraničních cest a nádherných rodinných sídel.

Britská královská rodina čerpá další nemalou výhodu. Stejně jako mnoho dalších evropských královských rodů, využívá pravidla, které bylo zavedeno britskou vládou v roce 1993, jež ji osvobozuje od dědické daně.

Výjimka byla poprvé použita v roce 2002, kdy zemřela Královna Matka a zanechala po sobě majetek v hodnotě cca 2 miliard Kč, včetně sbírky vajec Fabergé. Znovu byla využita poměrně nedávno, v době úmrtí královny Alžběty, kdy nastupující král Karel III. zdědil jmění v přepočtu v  hodnotě okolo 19 miliard Kč.

Pokud by královská rodina nebyla osvobozena od dědické daně, pak by nový král musel odvést 40 % daň, což je poměrně značná částka!

Důvodem zavedení tohoto pravidla, bylo zabránit situaci, kdy by došlo k vymazání osobního majetku královské rodiny v případě, že by zemřeli dva panovníci krátce po sobě. (Zní to logicky, ale za zmínku stojí, že se tato výjimka vztahuje pouze na královskou rodinu. Pokud z podobného důvodu přijdou o majetek jiné ne královské rodiny, pak předpokládáme, že prostě mají smůlu.)

 

V České republice máme štěstí, protože dědická daň zavedena není. Zatím. Slůvko “zatím” je velmi podstatné. Jak jsme zmínili v článku z roku 2020, je Česká republika jednou z mála zemí Evropské unie, kde se tento typ daně neuplatňuje. S rostoucím tlakem na státní finanční rezervy (nejen v souvislosti s Covidem), ale také díky inflaci a válce na Ukrajině, by nebylo příliš překvapující, pokud by se tato daň dříve či později neobjevila.

Sazby těchto daní jsou poměrně děsivé. Dědická daň ve Velké Británii ve výši 40 % je ještě relativně snesitelná. Některé země se nebojí žádat daň 50 % (Německo) či dokonce 80 % (Belgie). Sazba v takové výši postačí k vymazání celého rodinného bohatství během dvou generací, zejména, pokud jsou úmrtí blízko po sobě.

 

 

Jedním z hlavních důvodů, proč založit svěřenský fond je ochrana Vašeho rodinného bohatství. Dobře založený svěřenský fond:

– zajistí, aby rodinné bohatství nebo rodinná firma hladce přešla z generace na generaci,
zabrání rodinnému konfliktu,
chrání rodinu před vnějšími útoky, ale také před vnitřními nebezpečími (nezodpovědné dítě, zlatokopové a zlatokopky atd.),
– může Vám pomoci vybudovat dlouhotrvající rodinnou dynastii.

Jednou z dalších skvělých výhod svěřenského fondu je skutečnost, že pokud do něj jednou něco vložíte, už to není Vaše. Když poté zemřete, majetek vložený do fondu nebude součástí Vaší pozůstalosti. Nebude ani předmětem dědické daně. Je to jeden z důvodů, proč jsou svěřenské fondy v zahraničí tak oblíbené.

S dědickými daněmi to funguje tak, že při jejich zavedení stát vždy zároveň uzavře veškerá možná zadní vrátka – jako je nezdaněné rozdávání peněz dětem a zakládání svěřenských fondů. Téměř nikdy nepřicházejí po předchozím upozornění. Pokud by všichni věděli, že se dědická daň blíží dostatečně dopředu, měli by možnost uspořádat své záležitosti tak, aby ji odvádět nemuseli.

Takže pokud je dědická daň zavedena, objeví se “ze dne na den”, a pak už je příliš pozdě s tím cokoli dělat.
Pokud tedy zrovna nepocházíte z královského rodu, potom je nejvyšší čas založit svěřenský fond už jen z tohoto důvodu. Jestliže jste o fondu uvažovali dříve i z jiných důvodů, doufáme, že Vás tento článek přesvědčil jít do akce.

A pro naše čtenáře z královských rodin máme vzkaz – buďte na pozoru. Španělští monarchové např. musí odvádět dědickou daň a Belgie zrušila tuto výjimku královské rodině v roce 2013¹ . Výjimky v dalších zemích začínají být v ohrožení, 62 % dánských občanů hlasovalo pro její zrušení².

Ať už jste královského původu nebo nikoli, velmi rádi s Vámi probereme Vaše konkrétní možnosti.

___________________________________________________________________________________

¹ https://www.reuters.com/article/us-belgium-royals-tax-idUSBRE9550GJ20130606
² https://nomoretax.eu/kings-presidents-pay-more-tax/