Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Otázka důvěry

Posted on: 26 Zář

Otázka důvěry
(důvěra =) trust =) svěřenský fond)

Pokud jste správcem svěřenského fondu a uděláte něco nepoctivého nebo obzvláště hloupého, jste to vy osobně, kdo nese odpovědnost. Jestliže svěřenský fond přijde o peníze, pak budete odpovědní za úhradu této ztráty z vlastní kapsy.

Docela děsivé.

Když byl jeden z našich kolegů před mnoha lety juniorním právníkem, partner, který měl na starosti jeho oddělení, působil jako správce svěřenských fondů jejich klientů. Alister (tak se zmíněný partner jmenoval) byl a dodnes je velmi zkušený a schopný právník. V té době působil jako správce stovek, pravděpodobně tisíců svěřenských fondů svých klientů. Ve skutečnosti byl správcem tolika svěřenských
fondů, až je jisté, že by si na každý z nich ani nevzpomněl.

Alister přesto působil naprosto v pohodě. Své role se nebál. Neměl kvůli své funkci dokonce vůbec žádné obavy.
Celou tuto historii uvádím do kontrastu se zajímavou a poněkud smutnou situací, která se v současné době vyvíjí v České republice, kdy řada správců, z nichž každý působil jako správce mnohem menšího počtu svěřenských fondů než Alister, má nyní opravdu velký strach. (Pokud nejsou znepokojeni, pak by měli být).

České svěřenské fondy, o kterých hovoříme mohly přijít o finance. Předpokládáme, že tito správci budou s největší pravděpodobností muset svěřenským fondům ztráty nahradit ze svých vlastních prostředků. A zdá se, že škody budou velké.

Jak je možné, že byl Alister tak uvolněný, zatímco jsou tito lidé tolik nervózní?

V angličtině se svěřenský fond nazývá trust. Není náhoda, že tento výraz znamená také:

„Pevná víra ve spolehlivost, pravdivost nebo schopnost někoho nebo něčeho; důvěra nebo víra v osobu nebo věc.“

Když vás někdo jmenuje svěřenským správcem (v angl. Trustee), je to velká pocta. Tento člověk vám dává jasně najevo, že má ve vás důvěru a věří ve vaši schopnost pečovat o jeho nejlepší zájmy.
Svěřenectví není obchodní dohoda – je to něco mnohem osobnějšího.

Být svěřenským správcem je obohacující a uspokojující role. Od vás jako od svěřenského správce se očekává, že budete dělat, co je ve vašich silách. Neočekává se od vás, že budete odborníkem na všechno, ani to, že budete mít vždy pravdu. Je naprosto v pořádku dělat chyby. Pokud jste se snažili dělat vše, co bylo ve vašich silách, a chovali jste se rozumně, je to v pořádku.

Zopakujme si to: Není třeba se bát toho, že byste měli být svěřenským správcem.

Nebo to pojďme lehce přeformulovat. Když jste svěřenským správcem, není se čeho bát, pokud jednáte
rozumně a upřednostňujete zájmy klienta před svými vlastními.

Alister byl klidný, protože měl zavedený systém, který zajišťoval, aby bylo vykonáváno správně několik jednoduchých a důležitých záležitostí. Dokonce tuto práci ani nedělal sám – delegoval ji na mladší kolegy v týmu, jako byl kdysi i jeden z našich kolegů. Jeho úkol byl jiný. Staral se o to, aby fungovaly procesy a systémy. Například každá investice svěřenského fondu se prováděla na základě postupu, který zajišťoval, aby bylo pro fond nastaveno vhodně diverzifikované investiční portfolio s využitím služeb profesionálního investičního experta. Alister se nesnažil investovat sám (byl právník, nikoliv investiční expert) a od investičních společností nedostával žádné peníze ani provize. Půjčoval sice peníze svěřenského fondu, ale pokud tak činil, ujistil se, že se mu vrátí – obvykle tím, že si vzal záruku. Snižoval riziko diverzifikací –nikdy nevsázel vše na jednu kartu.

Pokud hodnota investic klesla, Alister nemusel být nervózní. Spravoval totiž svěřené finance profesionálně v nejlepším zájmu klienta. Opět platí, že jako správce musíte být rozumní a opatrní. Nevyžaduje se od vás, abyste měli pravdu.

Naopak, alespoň podle informací, které máme k dispozici, výše zmínění čeští správci:

– Půjčovali všechny peníze svěřenských fondů jedinému společníkovi, aniž by přijali záruku.
– Přijímali za to vysoké osobní provize

Zřejmě si mysleli, že převedením peněz se nějakým způsobem zbavují odpovědnosti.

Není tomu tak.

Doufáme, že se finance na vyplacení svěřenských fondů najdou, ale pokud se tak nestane, bude to pro všechny zúčastněné velmi bolestné poučení, aby nezapomněli na význam slova “trust” – svěřenský fond.

Na závěr ještě slovo ke správě/administraci.

Klíčem k Alisterovu úspěchu byl mimo jiné tým lidí, kteří kontrolovali, zda se vše dělá správně, a upozorňovali na případné problémy. Kdyby čeští správci, o kterých hovoříme v tomto článku využili profesionální administrátorské služby, byli by včas upozorněni na rizika toho, co dělají.

Pokud vykonáváte roli správce a nejste si jisti, zda postupujete správně, můžete se o našich administrátorských službách svěřenských fondů dozvědět více zde.