Držte krok s posledními novinkami o svěřenských fondech. Čas od času publikujeme na této stránce důležité a zajímavé novinky.

Pozor na nepříjemná překvapení

Posted on: 05 Lis

V této době plné informací o Covid-19 se často díváme na mapy, které srovnávají situaci v různých zemích Evropské unie.

Zde máme mapu, která se Covid-19 netýká.

Většina mapy červená. Pouze několik zemí je zelených, včetně České republiky.

Dokážete uhodnout význam těchto barev?

V červených zemích jsou součástí daňového systému dědické daně. V zelených zemích patří dědictví mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně.

Co je to dědická daň?

Výraz dědická daň ve skutečnosti zahrnuje dva různé druhy daní. V některých případech daň platí člověk, který zdědí peníze nebo majetek od člověka, který zemřel. V jiných zemích je daň odebrána z majetku zemřelého člověka před tím, než je vyplaceno dědictví. Ať se jedná o jakýkoliv případ, ti, kteří dědí, dostanou méně a stát získá zdroj příjmů.

Jaké jsou sazby?

Sazby této daně se země od země významně liší. Důležitou roli hraje také výše majetku. Některé sazby jsou velmi nízké, jiné mnohem vyšší. Zde jsou příklady vyšších sazeb ve státech Evropské unie:

  • Španělsko: 82%
  • Belgie: 80%
  • Francie: 60%
  • Dánsko: 52%
  • Německo: 50%
  • Velká Británie: 40%

Jak je vidět, tyto sazby jsou extrémně vysoké.

Proč jsou dědické daně oblíbené?

Uvedená mapa názorně ilustruje, že jsou dědické daně populární nástrojem. Existuje několik důvodů:

  • Dědické daně se obvykle nevztahují na nižší nebo středně příjmové rodiny. Obvykle se týkají pouze “bohatých”.
  • Jsou tedy chápány jako daně, které jsou “férové”, které zasahují jen ty, kteří jsou neadekvátně bohatí. Část jejich bohatství je použita pro dobro všech občanů.
  • Tyto daně jsou považovány za daně, které nikoho “nebolí”. Neplatí je nikdo za svého života, pouze zmenší dědictví, které je beztak velmi vysoké.
  • Jelikož se tyto daně na většinu lidí nevztahují, jsou snadným nástrojem k navýšení příjmů státního rozpočtu bez toho, aby byla zasažena většina voličů. Dědická daň je jediná daň, která je u většiny voličů populární.

Jak jsou dědické daně zaváděny?

Dědické daně jsou téměř bez výjimky zaváděny bez předešlého varování. Stát nikdy nechce dát lidem čas k “uspořádání svých záležitostí” (tzn. darování veškerého majetku dětem) před tím, než daň vejde v platnost.

Součástí dědických daní je řada opatření, která lidem zabrání vyhnout se platbě dědické daně. Nejčastějšími nástroji jsou zavedení darovací daně nebo daň z vložení majetku do svěřenského fondu.

Jaká je pravděpodobnost, že Česká republika znovu zavede dědickou daň?

Nemáme křišťálovou kouli ani žádný jiný zdroj informací. V tuto chvíli bychom ale pravděpodobnost, že bude v ČR zavedena dědická daň považovali za celkem vysokou.

Česká republika měla celkem nízké sazby dědických daní do roku 2013.

Epidemie koronaviru má enormní negativní dopad na státní finance. Státní pokladna bude potřebovat nové zdroje příjmů.
Dědická daň je jistě lákavým nástrojem k navýšení státních financí.

Možná si myslíte, že současná vláda nebude s největší pravděpodobností dědickou daň zavádět. Stojí za připomenutí, že současný předseda vlády má velkou část svého majetku uloženou ve svěřenských fondech.

Jak se můžete chránit?

Na mezinárodním poli je jedním z hlavních využití svěřenských fondů ochrana rodin proti dědické dani. Ve chvíli, kdy je váš majetek ve svěřenském fondu, nepatřím vám. Není tedy součástí vašeho dědictví. Majetek je potřeba vložit do svěřenského fondu dříve, než vejde dědická daň v platnost.

Založení svěřenského fondu možná již zvažujete z některého z následujících důvodů:

  • ochrana vaší rodiny před napadením,
  • vyřešení dědických záležitostí,
  • ochrana vašich dětí před ostatními, někdy před sebou samotnými,
  • bezkonfliktní převedení vašeho podnikání na další generace ,
  • vybudování rodinné podnikatelské “dynastie” a předání bohatství mnoha dalším generacím.

Neváhejte a začněte pracovat na založení vašeho svěřenského fondu.

Ve chvíli, kdy se dědická daň zavede, už bude pozdě!

Zdroj: EY Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2019