Závěrem

Mnoho z Vás jistě ví, že za každý svěřenský fond, který založíme, věnujeme finanční částku Nadaci Partnerství. Nadace se stará o zlepšování životního prostředí konkrétně výsadbou a ochranou stromů v České republice. Letošní Vánoce opět zasíláme náš finanční dar a už nyní se těšíme na ty příští, až věnujeme obnos vyšší, úměrně tomu, jak bude naše podnikání prosperovat. Více o Nadaci Partnerství se dozvíte na jejích webových stránkách.

Pro ty z Vás, kteří letos založili svěřenský fond přikládáme poděkování,

Evidence svěřenských fondů

Evidence svěřenských fondů

Pravděpodobně Vám neuniklo, že se zmíněná novela již nějakou dobu připravuje. Chtěli bychom využít této příležitosti k tomu, abychom Vás informovali, v jaké fázi se návrh nachází a jakou by měla mít evidence podobu.


Část požadavků týkajících se plánované evidence, již bylo do právního řádu přijato. Zákon vyžaduje, aby bylo u svěřenských fondů (i korporací) doloženo, kdo je jejich tzv. ‘skutečný majitel’. (V angličtině termín známý jako ‘Ultimate benficial owner’).

U svěřenských fondů se bude jednat o osobu, která vykonává faktickou kontrolu nad svěřenským fondem. Většinou jím tak bude svěřenský správce a v některých případech zakladatel. Záležet bude vždy na tom, jak bude konkrétní svěřenský fond strukturován.

Pokud působíme v roli administrátora Vašeho svěřenského fondu, v novém roce se stane součástí našich služeb také poskytnutí rady, koho za ‘skutečného majitele’ ve Vašem případě označit a příprava nezbytného prohlášení.

Podstatné je, že tato informace nebude veřejně přístupná. Přístup k ní budou mít pouze státní orgány a další osoby s právním zájmem (banky, atd.).

Druhá novela týkající se evidence svěřenských fondů je v závěrečných fázích legislativního procesu. Přestože to zatím nevypadá na její okamžité přijetí, chtěli bychom Vás informovat o tom, co podle našeho očekávání přinese.

V podstatě většina dokumentů týkajících se svěřenského fondu bude nově vedena ve sbírce listin a každý svěřenský fond získá své identifikační číslo

Veřejnost však bude mít k údajům pouze velmi omezený přístup:

 • Označení svěřenského fondu
 • Účel svěřenského fondu
 • Datum založení
 • Identifikační číslo
 • Počet správců a způsob jejich jednání
 • Pokud byl do svěřenského fondu vložen závod, údaje o vloženém závodu
 • Další skutečnost, o které to stanoví zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce (např. jména správců)
 • Datum vzniku a zániku

 

Uvedený seznam tedy neobsahuje jméno zakladatele, dohlížitele (pokud existuje) ani jména obmyšlených. Je podstatné, že návrh oproti obchodnímu rejstříku neobsahuje žádné poplatky za vkládání listin.

K vyjmenovaným údajům bude povinnost uvádět další – tyto však veřejně přístupné nebudou:

   • Jména, adresy a identifikační údaje zakladatele, dohlížitele (je-li) a určených obmyšlených. U obmyšlených, kteří nejsou konkrétně jmenováni, způsob jejich určení.
   • Jméno, adresa a identifikační údaje ‘skutečného majitele’ a prohlášení o tom, na jakém základě byla tato osoba jako ‘skutečný majitel’ určena

 

Veškeré listiny, které budou obsahovat, některý neveřejný údaj (což samozřejmě znamená většinu listin včetně zakládací dokumentace, tedy statutu a smlouvy o svěřenském fondu), budou neveřejné.

Máme se obávat nebo radovat?

Pro většinu našich klientů se jedná o přínos. Výsledkem bude dosažení rovnováhy mezi ochranou soukromí a potřebou zamezení potenciální možnosti zneužití svěřenských fondů. Změny také výrazně pomohou k přijetí svěřenských fondů veřejností, zejména díky tomu, že svěřenské fondy budou mít své identifikační číslo a umožní Vám poskytnout výpis z evidence lidem, kteří o to požádají.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak by se Vás mohla připravovaná evidence dotknout, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Svěřenský fond Kateřiny Šmídkové pro veřejně prospěšné účely

Většina našich klientů si přeje, abychom práci, kterou jsme pro ně odvedli, uchovali v tajnosti, ale ne všichni. Jednou z výjimek je Česká společnost ekonomická, s níž jsme právě dokončili práci na projektu založení svěřenského fondu na památku Kateřiny Šmídkové, ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky a profesorky ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, která zemřela po vleklé nemoci ve věku 46 let.

Svěřenský fond Kateřiny Šmídkové pro veřejně prospěšné účely nyní pravidelně uděluje cenu k podpoře práce ekonomek v České republice. Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli být zapojeni do tohoto důležitého projektu.

Na naše stránky jsme přidali sekci, která ilustruje možné užití svěřenských fondů pro nadační účely.

Pokud byste měli zájem přispět na tento projekt,kontaktujte nás prosím a my Vás spojíme s Českou společností ekonomickou.