Evidence skutečných majitelů

V rámci našich administrátorských služeb se vás snažíme informovat o právních změnách, které by mohli mít vliv na váš svěřenský fond.

Svěřensští správci by si měli být vědomi, že došlo k vývoji, který vyžaduje určité jednání. Zejména jde o dvě věci:

 

Povinnost vést záznamy o tzv. skutečném majiteli

 

Veškeré svěřenské fondy mají od 1. ledna 2018, povinnost vést a uchovávat aktualizované záznamy k tomu, aby byla zjištěna ověřená totožnost jejich tzv. skutečných majitelů.

Tato povinnost je splněna prohlášením svěřenských správců o tzv. skutečném majiteli, které je uchováváno v knize záznamů svěřenského fondu.

O této povinnosti jsme naše klienty již dříve informovali.

Jestliže ve sbírce listin vašeho svěřenského fondu takové prohlášení nemáte, pak byste jej na základě zákonného požadavku měli doplnit. V případě, že s vyhotovením takové listiny potřebujete pomoci, neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

Informace o Evidenci skutečných majitelů

 

Novela AML zákona (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) měla významný dopad na zákon č. 304/2013 sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, a týká se údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů registrovaných v České republice.

Evidence skutečných majitelů byla založena jako neveřejný rejstřík vedený rejstříkovým soudem. Znamená to, že informace z evidence skutečných majitelů nebudou veřejně přístupné.

Přestože výklad novely AML zákona není úplně jasný, pokud jde o lhůtu k registraci Vašeho svěřenského fondu, nejčastější interpretace předpokládá, že existující svěřenské fondy budou povinny oznámit údaje do evidence skutečných majitelů do 1. ledna 2019. Podle našeho chápání zápisů, by měla být registrace údajů tento rok zdarma, ale od příštího roku již bude zpoplatněna.

Z těchto důvodů Vám nyní doporučujeme jednat a Váš svěřenský fond v evidenci skutečných majitelů registrovat.

Lze tak učinit dvěma způsoby:

  1. Registrujete se sami na https://issm.justice.cz/. Několik svěřenských fondů jsme již registrovali a proces neshledali nijak obtížným, avšak jak je obvyklé u státních institucí, jsou k tomu vyžadovány ověřené podpisy, nebo
  2. Registraci Vašeho svěřenského fondu pro Vás můžeme zajistit. Vzhledem k tomu, že se z naší strany nejedná o běžnou službu, jsme nuceni ji zpoplatnit jako službu navíc, ve většině případů (tedy bude-li vše bez komplikací) očekáváme, že se bude jednat o částku 1.000,- Kč.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.