Seminář: Použití svěřenských fondů v oblasti nemovitostí

Zájem o svěřenské fondy se od doby, kdy byly v České republice zavedeny (2014) výrazně zvýšil. Jedním z nejčastějších způsobů využití jsou fondy spravující nemovitý majetek. Zakladatelé k tomu mají hned několik důvodů včetně ochrany majetku, vyřešení dědických záležitostí a zachování soukromí.

V minulosti jsme již semináře týkající se sveřenských fondů pořádali, v tomto se však zaměříme konkrétně na oblast nemovitostí. Seminář je určen zejména pro profesionály z oblasti nemovitostí včetně realitních agentů, developerů a správců nemovitostí, ale také pro vlastníky nemovitostí, kteří o využití svěřenských fondů uvažují. Téma bude probíráno ze všech úhlů a vysvětlí jak klady, tak zápory použití svěřenských fondů za tímto účelem.

Seminář obsahuje následující témata:

  • Základy – Co je to svěřenský fond a jak funguje;
  • Praktické využití svěřenských fondů včetně konkrétních příkladů;
  • Využití svěřenských fondů v oblasti nemovitého majetku;
  • Daňová problematika;
  • Praktické dopady;

V rámci semináře bude vyhrazen čas pro diskuzi.

Oba přednášející jsou v dané problematice odborníky a seminář tak nabízí jedinečnou šanci využít jejich znalostí a zkušeností.


Datum: 8. září 2020

Čas: 09.00 – 12.30

Místo: Praha, bude upřesněno

Přednášející:

Mgr. Eva Hrušková,
partner, Svěřenské fondy a trusty s.r.o.

Matěj Nešleha
jednatel, daňový poradce, KODAP Jihlava, s.r.o.

Registrace: Na seminář se můžete přihlásit přes e-mail: info@trusty.cz

Účastnický poplatek: 2.900,- Kč

Seminář se pravděpodobně uskuteční na Praze 1. Místo bude účastníkům upřesněno nejpozději v srpnu.

Aktualizace současné situace týkající se Evidence skutečných majitelů

Vzhledem k množství dotazů na změny v této oblasti, jsme pro vás níže připravili a sepsali stručný souhrn.

Je třeba si uvědomit, že situace v této oblasti se stále mění. Jde o složitý problém, který může ovlivnit všechny svěřenské fondy v České republice. Za současného stavu však není žádný z dopadů právní úpravy negativní.

Situaci stále sledujeme a naše klienty budeme informovat hned jak bude jasné, jaké kroky jsou od nich požadovány.

Téma má dva aspekty:

1.    Současný zákon

Současná právní úprava této oblasti je upravena zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Stávající zákon ukládá svěřenským správcům povinnost registrovat fond do evidence skutečných majitelů do 1. ledna 2021. Proto jsme naše klienty vyzvali k registraci jejich fondů, k čemuž jsme jim také nabídli naši pomoc a na základě toho jich většina své fondy registrovala.

Nyní byl však podán nový návrh zákona. Pokud bude tento návrh schválen ve své současné podobě, odstraní povinnost většiny klientů, kteří v tomto ohledu nebudou muset cokoli dělat. Bude tomu tak proto, že evidence skutečných majitelů automaticky použije data, která budou vložena do evidence svěřenských fondů. Podle navrhovaného zákona bude nutné podávat zápis pouze ve velmi vzácných případech, například kdyby přenesení dat tímto způsobem vedlo k nesprávnému výsledku.

Návrh by vedl k odstranění zbytečného dvojího papírování, a proto jej podporujeme.

Od chvíle, kdy jsme se s návrhem zákona seznámili, radíme klientům, aby do konce roku nepodnikali žádné kroky. Nový zákon by měl totiž vejít v platnost v prosinci 2020, což znamená, že současná lhůta pro zápis fondů do evidence skutečných majitelů (do 1. ledna 2021), by s tímto novým zákonem zanikla.

Existuje ale několik výjimek. Např. některé banky stále požadují registraci podle současného zákona, v takových případech jsme připraveni našim klientům se vším pomoci.

Jak v současné, tak i v navrhované podobě zákona jsou zápisy v případě svěřenských fondů neveřejné, takže v podstatě jde pro většinu klientů o vítanou změnu.

ALE

Níže uvedené body vám bohužel naznačí, že nyní není jasné, zda nový zákon vstoupí v platnost včas (před lednovou uzávěrkou). Pokud se tak nestane, nebo pokud se bude zdát, že se tak nestane, budeme v příští čtvrtletní kontrole, která proběhne v září, doporučovat všem našim stávajícím klientům, aby do konce ledna zapsali do evidence požadované informace. Zároveň jsme požádali o vyjasnění situace Ministerstvo spravedlnosti.

2.     Agrofert

Druhý problém je složitější a týká se především klientů, kteří vložili do svých fondů podíly rodinných firem. Ostatních klientů se netýká.

Podle nově navrhovaného zákona bude evidence skutečných majitelů veřejně přístupná pro firmy, nikoliv pro svěřenské fondy. S tímto návrhem souhlasíme, a to především proto, že se tak udrží ochrana soukromí svěřenských fondů.

Na rozdíl od společností, jsou téměř všechny svěřenské fondy soukromými nebo rodinnými strukturami a neexistuje žádný důvod k tomu, aby byli takové informace přístupné veřejnosti. Kromě toho ochrana práva na rodinné soukromí spojené se svěřenskými fondy je zakotvena jak v českém, tak v evropském právu.

Myslíme si, že ochrana udělená rodinným svěřenským fondům by měla být uplatněna i na fondy, které vlastní obchodní podíly. Ale jak jsme zmínili výše podle nového zákona bude skutečný majitel firmy veřejně viditelný. Pokud bude vlastníkem obchodního podílu další legální entita, bude skutečný majitel této entity také veřejně viditelný. V případě, že je vlastníkem obchodního podílu svěřenský fond, současný návrh zákona stanoví, že lidé, kteří jsou v evidence svěřenských fondů chráněni (tedy zakladatel a dohlížitel, pokud existuje) by neměli být uvedeni jako skuteční majitelé společnosti.

Což dává smysl, protože jakákoli jiná úprava by nepřímo vystavila svěřenský fond veřejnosti a narušila by výše zmíněnou ochranu soukromí.

Problém, který vyvstává v případě společnosti Agrofert spočívá v tom, že akcionáři Agrofertu jsou pravděpodobně svěřenské fondy, které pan Babiš založil. Takže pokud je pan Babiš zakladatelem těchto svěřenských fondů (jen odhadujeme), potom se svěřenské fondy objeví v evidenci jako skuteční majitelé společnosti, ale pan Babiš už se jako skutečný majitel fondu ani jako skutečný majitel společnosti neuvede (nebo nebude uveden veřejně).

Různí lidé s tímto nesouhlasí. Není na nás, abychom vyjadřovali svůj názor k tomuto hlavně politickému argumentu.

Co nás však znepokojuje, by bylo jakékoli „plošné“ řešení, které by ovlivnilo nejen Agrofert a další velké společnosti národního významu, ale také mnoho menších rodinných společností.

Pamatujme, že státní orgány budou mít k těmto informacím plný přístup, takže nepůjde o to, jaká je skutečná situace, ale o to, co může veřejnost vidět.

V případě svěřenských fondů bude možné, aby správci poskytli dobrovolně tyto informace bankám atd., ale samozřejmě není žádoucí, aby k nim měli přístup např. sousedé atd., když jsou v jiných případech chráněné českým právem a Evropskou úmluvou o lidských právech.

Doufáme, že navrhovaný zákon projde ve své současné podobě, nebo, pokud bude změněn tak, aby vyhověl výše zmíněnému, bude se změna týkat jen velkých firem, nikoli rodinných podniků.

Samozřejmě situaci sledujeme a v případě jakýchkoli změn budeme naše klienty informovat v nejbližší čtvrtletní kontrole (září 2020), pokud to nebude potřeba dříve.