Poděkování partnerské nadaci

Poděkování partnerské nadaci

Nadaci Partnerství věnujeme 500,- Kč za každý svěřenský fond, který založíme. Tyto prostředky pak využívá k výsadbě stromů.

Logo naší společnosti tvoří strom, protože se domníváme, že tvoří výbornou metaforu pro to, čím se zabýváme.

Pokud chcete vypěstovat silný strom, potom potřebujete zasít semínko. Zasetím semínka dáváte dar do budoucna.

Stejně jako v zahradničení je třeba určitá trpělivost. Nová sazenice vyžaduje péči a pozornost, ale pokud ji dostane, vyroste z ní dostatečně silný strom, který vydrží vichr a bude poskytovat stín a ovoce Vašim dětem, vnukům a dalším generacím.

Pro to, aby strom rostl rovně a silně však potřebujete výborného zahradníka. Zahradníky Vašeho osobního rodinného stromu jsme my.


Přejete-li si vidět zprávu Nadace Partnerství o tom, jak využila tyto dary, prosím klikněte zde.

 макияж на корпоратив фотоfr.oltatravel

Novela zákona o daních z příjmů přinese pozitivní změny

Novela zákona o daních z příjmů přinese pozitivní změny

Novela zákona o daních z příjmů, která výrazně ovlivní danění svěřenských fondů, v současnosti čeká na podpis prezidenta republiky.

Vzhledem k tomu, že nejsme daňoví poradci Vám s radostí poskytneme souhrn relevantních změn, který pro APRSF – Asociaci pro podporu a rozvoj svěřenských fondů připravila společnost PwC, Česká republika. Dokument je dostupný zde.

Proč je to důležité?

Novela je důležitá z mnoha důvodů, ale jedním z nejvýznamnějších je fakt, že svěřenské fondy bude nyní možné využívat jako holdingové struktury pro společnosti, a zvláště pak pro rodinné podniky.

Z našeho vlastního průzkumu víme, že 74% českých rodinných firem nemá vypracovaný žádný plán nástupnictví. A na základě zahraničních výzkumů předpokládáme, že:

 • 70% těchto podniků zanikne při převodu na další generaci (zdroj Family Business Institute US); a
 • 85% těchto rodinných podniků zažije ‚závažný rodinný konflikt‘.

Jedná se o zásadní problém nejen pro dotčené rodiny, ale také pro českou ekonomiku a společnost jako celek.

Když zakladatel firmy zemře, důsledky jsou následující:

 • Vlastnictví společnosti běžně přejde do rukou rodinných příslušníků, kteří většinou mají rozdílné priority. Někteří si přejí v podnikání pokračovat, ale chybí jim většinový podíl, který potřebují k tomu, aby si zajistili kontrolu. Ve většině případů lidé chtějí pouze peníze. V některých případech chtějí společnost řídit lidé, kteří nejsou dostatečně kvalifikovaní a neuspějí.
 • Výsledkem je většinou ukončení rodinného podniku, buď jeho prodejem anebo zánikem.
 • Výroba zavře. Zaměstnanci ztratí práci. Majetek, který byl nahromaděn v průběhu mnoha let, je zničen.

Pro mnoho zahraničních rodinných podniků je plán nástupnictví nedílnou součástí jejich celkové strategie – stejně důležitý jako jejich strategické a prodejní plány. Takový plán nástupnictví nabízí mnoho výhod:

 • Rodinný majetek je ochráněn;
 • Pokud se něco stane majiteli podniku, nedochází ke ‚krizovým situacím‘;
 • Vyšší management může být v procesu zapojen a cítit se důležitě;
 • Poskytne způsob a plán rozvoje dovedností rodinných příslušníků (nebo jiných osob) do té míry, že budou připraveni převzít kontrolu nad společností;
 • Vlastnictví může být předáno rodině, ale kontrola může být přenechána odlišné skupině osob, která se však musí řídit pravidly a pokyny nastavené zakladatelem společnosti – a to i po jeho smrti;
 • Nekompetentním nebo chamtivým členům rodiny může být zamezeno pokusit se o převzetí a zničení podniku. Namísto toho zůstane nedotčen ve prospěch budoucích generací.
 • Výrobny zůstanou otevřeny a pracovní místa uchráněna.

Současná novela zákona o daních z příjmů nám dává mocný nástroj. Nyní bude možné, aby rodinný svěřenský fond vlastnil rodinný podnik bez negativních daňových dopadů.
Znamená to, že během života si může zakladatel ponechat úplnou kontrolu – nic neovlivní každodenní řízení společnosti, ale v okamžiku, kdy se mu něco stane, nebo ve chvíli, kdy půjde do ’důchodu’, bude kontrola předána osobě nebo osobám, které zakladatel vybral – k tomu, aby řídili společnost nejlepším možným způsobem, na základě pravidel, která stanovil, v nejlepším zájmu rodiny a firmy jako takové.

Pro více informací o této možnosti nás prosím neváhejte kontaktovat.