I dobré věci někdy končí

Bylo smutné sledovat, když se Andrej a Monika Babišovi po 30 letech společného života rozhodli rozejít.

Tuto zprávu komentujeme na našem webu o svěřenských fondech ne proto, že bychom chtěli rozebírat jakékoli jejich osobní záležitosti, ale proto, že může být zajímavá právě z hlediska svěřenských fondů. Všichni víme, že Andrej Babiš je jedním z nejznámějších zakladatelů svěřenského fondu v České republice. V roce 2017, převedl vlastnictví své společnosti Agrofert do svěřenských fondů, aby vyhověl zákonu upravujícímu střet zájmů.

Pokud se manželé Babišovi rozhodnou rozvést, bude zajímavé sledovat co se s tímto podílem stane.

V dalších podobných mediálně známých případech v minulosti šlo téměř vždy o velká čísla. Například se uvádí, že když se Jeff a MacKenzie Bezosovi v roce 2019 rozváděli, paní Bezosová obdržela vypořádání ve výši 38 miliard dolarů. Možná se i Monika dočká vysoké výplaty? Konkrétní situaci manželů Babišových samozřejmě nemůžeme přímo komentovat, protože mnoho informací neznáme. Manželé Babišovi spolu byli mnoho let před svatbou a není nám známo, jestli uzavřeli předmanželskou smlouvu. Zajímavá je např. skutečnost, že zmiňované svěřenské fondy byly založeny v únoru 2017 a svatba se konala v červenci téhož roku.

Budeme proto se zvědavostí sledovat další kroky.

Do podrobnějších debat na téma manželů Babišových se rozhodně nechceme pouštět. Osobní život každého člověka by měl být maximálně respektován. Tato zpráva o celebritách nám však dává příležitost promluvit si obecněji o svěřenských fondech, předmanželských smlouvách a rozvodech.

Debaty na tato témata sice nejsou neobvyklé, ale mohou být i dost nepříjemné. Mohou být velmi emotivní, zejména pokud si jeden z partnerů (nebo oba) prošli rozvodem a disponují majetkem, který se jim podařilo zachránit z možná velmi nepříjemného procesu.

Mnoho lidí tyto problémy řeší pomocí předmanželské smlouvy. Předmanželská smlouva se obvykle uzavírá ještě před sňatkem, ale může určitý typ podobné dohody může být uzavřen i později.

Typickou předmanželskou smlouvu většinou sepisuje dominantní (bohatší) partner s cílem ochránit se v případě, že manželství nebude úspěšné. V těchto smlouvách se obvykle řeší, jak bude rozdělen majetek a zda bude v případě rozvodu vypláceno výživné na manžela či manželku.

Každá ze stran si také může stanovit svůj záměr ohledně rozdělení majetku po své smrti. To bývá problém zejména u druhých manželství, kdy jeden nebo oba manželé chtějí zachovat majetek pro své pokrevní děti nebo vnoučata z předchozího manželství.

Teoreticky to zní dobře. V praxi už to tak dobře nefunguje.

Předmanželská smlouva nabourává důvěru.

Miláčku, miluji tě. Chci s tebou strávit zbytek života. Jsi jediný člověk, kterého opravdu zbožňuji. Nikdy tě nepodvedu. Ty jsi pro mě ta jediná, navždy… . Ale mohla bys jít se mnou k notáři a podepsat tenhle malý právní dokument? Jde o to, že pokud nebudeme manželé alespoň osm let, nedostaneš víc než 1.000 000 Kč; a mohl bys odsouhlasit, že až můj syn dokončí univerzitu, dostane firmu. … a… a…“.

Předmanželské smlouvy bývají dobrým nápadem. Často fungují, ale někdy nefungují. Jediné, čeho právně pevnou předmanželskou smlouvou téměř jistě dosáhnete, je poškození vašeho vztahu s budoucím manželem. „Chudák“ Váš budoucí manžel či manželka nyní s jistotou ví, že se mu nebo jí nedá věřit. Jednoduše řečeno: Předmanželská smlouva příliš nepodporuje manželské vztahy. V mnoha případech už samotný akt navržení takové smlouvy vytváří vážné překážky pro osobní důvěru. Opravdu si tohle přejete na začátku Vašeho společného života?

Alternativou, která je v jiných zemích hojně využívána, je založit svěřenský fond a vložit do něj klíčové části svého majetku: podíl ve firmě, umělecká díla, nemovitosti atd. Svěřenský fond je založen ve váš prospěch, ve prospěch vašich dětí a také ve prospěch vašeho současného manžela (ať už je jím kdokoli).

Založení svěřenského fondu tímto způsobem můžete provést i Vy sami. Nepotřebujete souhlas Vašeho budoucího manžela a znamená to, že nemusíte vést žádné z výše uvedených nepříjemných rozhovorů. Naopak, pokud se rozhodnete budoucího manžela informovat, lze to dokonce prezentovat jako pozitivum – odkládáte peníze stranou a chráníte je před útoky zvenčí ve prospěch celé rodiny, včetně Vašeho nového manžela (alespoň prozatím). Samozřejmě není příliš praktické ani daňově efektivní takto vložit do svěřenského fondu veškerý svůj majetek. V závislosti na Vaší osobní situaci však můžete dosáhnout výsledku, jaký potřebujete.

Nezapomeňte, že majetek, který vložíte do svěřenského fondu před uzavřením manželství, již není Váš. To znamená, že neexistuje způsob, jak by se následně mohl stát společným jměním. Nezapomeňte ovšem také, že to platí pouze pro věci, které jste vložili před svatbou. Pokud se pokusíte vložit majetek do fondu později, musíte si být jisti, že tento majetek není součástí společného jmění manželů. Pokud by byl, budete potřebovat souhlas manžela/manželky.

Svěřenský fond je také mnohem lepší než předmanželská smlouva, pokud chcete zajistit, aby po Vaší smrti skončil majetek ve správných rukou.

A samozřejmě, když takový svěřenský fond založíte správně, skutečně chráníte celou Vaši rodinu před útoky zvenčí.

 

Image Credit David Sedlecký

Wikipedia. 2024. „Andrej Babiš.“ Wikimedia Foundation. Last modified April 23, 2024. https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1.

Image Source: A Babis Instagram