Založení a správa svěřenského fondu – bude to pro mě složité? Nebude, pokud znáte svůj cíl.

Zjistili jsme, že mnoho lidí od založení svěřenského fondu odrazuje (kromě některých advokátů a notářů) pocit, že to bude příliš složitý a zdlouhavý proces.

Nemusí to být pravda.

Rádi bychom Vám proto nastínili, jak u nás příprava svěřenského fondu vlastně probíhá.

Pokud máte pocit, že by pro Vás mohl být vhodný svěřenský fond, (nebo Vám to poradil kamarád) – ozvěte se nám.

Co můžete očekávat?

Na schůzce budeme zjišťovat jaký je Váš záměr, cíle, situace, čeho se obáváte nebo v co doufáte – jaké jsou Vaše představy do budoucna.

Musíme totiž pochopit, co si přejete a co potřebujete.

My Vám na druhou stranu jednoduše vysvětlíme, jak to celé funguje. Většinou Vám nastíníme i možné varianty řešení a trochu Vám zamotáme hlavu s dalšími otázkami. (Přeci jen se může jednat o záležitost na dlouhá desetiletí).

Z této první konzultace většinou vyjde najevo, zda je pro Vás svěřenský fond vhodnou variantou nebo nikoli. Pokud se zdá, že je to správná cesta, propojíme Vás také s naším daňovým poradcem, abyste si při konzultaci s ním ujasnili, jaký majetek, kdy a jakým způsobem je vhodné do fondu vkládat, aby pro Vás bylo řešení z hlediska daní, co nejméně zatěžující.

Následně si rozmyslíte, zda s námi budete fond zakládat nebo nikoli.

Pokud se rozhodnete pro založení fondu u nás – (i) zašleme Vám formulář k vyplnění (pokud budete v něčem tápat, rádi Vám s vyplňováním pomůžeme) (ii) podepíšeme spolu smlouvu o závazku. Na jejím základě vystavíme zálohovou fakturu a začneme s prací.

Někdy jsou potřeba další setkání, ať již osobní nebo on-line; emaily a telefonické hovory. Někdy je většina zřejmá dříve – pro nás je zásadní pochopit situaci a čím více máme informací tím lepší dokumenty pro Vás připravíme. Navrhneme strategii. Vypracujeme návrhy zakládacích případně dalších doprovodných listin. Se vším Vás seznámíme a potom bude na Vás, jak dlouho je budeme upravovat, doplňovat případně zodpovídat Vaše dotazy.

Jakmile jsou obě strany spokojené – Vy, s tím, že máte řešení, které chcete. My, že to bude fungovat. Sjednáme schůzku u notáře, ke kterému Vás doprovodíme.

Jakmile je svěřenský fond zaregistrován v evidenci svěřenských fondů, tato část naší služby končí.

Nikoli však vztah.

Jiná část služeb může právě začít.

Pokud si budete přát, umíme zajistit účetnictví pro Váš svěřenský fond a také administrátorské služby správcům.

Co jsou administrátorské služby?

Ve zkratce je to podpora svěřenských správců. Asistentka, která Vám vede papíry, backoffice a poradce na telefonu v jednom.

Administrátor Vás pravidelně každé tři měsíce kontaktuje a informuje Vás, jaké bylo Vaše poslední rozhodnutí, chce vědět, zda se v rámci fondu událo něco nového a zda k tomu máte podklady. Pokud je nemáte, chce po Vás doplnění nebo Vám nabídne přípravu listin k podpisu. Administrátor Vám pomáhá s komunikací s rejstříkovými soudy, umí si poradit s formuláři, které od Vás občas vyžaduje stát atd.

Administrátor Vás informuje o tom, co je nového a jaké Vám z toho plynou povinnosti. Připomíná Vám účetní závěrku (pokud nemáte účetního) atd.

Pro spoustu lidí je kombinace rodinného správce – blízkého člověka, kterému plně důvěřují, avšak s touto rolí nemá žádné předchozí zkušenosti a administrátora – jeho podporou a průvodcem perfektní varianta.

V neposlední řadě disponujeme advokáty, kteří pro Vás umí připravit jakékoli další doprovodné právní služby jako jsou např. vkladové smlouvy včetně komunikace s katastrem, obchodním rejstříkem a evidencí svěřenských fondů.

Jednoduše řečeno – chcete-li založit svěřenský fond u nás, musíte „pouze“ vědět, jaký je Váš cíl. O zbytek se rádi postaráme.

I dobré věci někdy končí

Bylo smutné sledovat, když se Andrej a Monika Babišovi po 30 letech společného života rozhodli rozejít.

Tuto zprávu komentujeme na našem webu o svěřenských fondech ne proto, že bychom chtěli rozebírat jakékoli jejich osobní záležitosti, ale proto, že může být zajímavá právě z hlediska svěřenských fondů. Všichni víme, že Andrej Babiš je jedním z nejznámějších zakladatelů svěřenského fondu v České republice. V roce 2017, převedl vlastnictví své společnosti Agrofert do svěřenských fondů, aby vyhověl zákonu upravujícímu střet zájmů.

Pokud se manželé Babišovi rozhodnou rozvést, bude zajímavé sledovat co se s tímto podílem stane.

V dalších podobných mediálně známých případech v minulosti šlo téměř vždy o velká čísla. Například se uvádí, že když se Jeff a MacKenzie Bezosovi v roce 2019 rozváděli, paní Bezosová obdržela vypořádání ve výši 38 miliard dolarů. Možná se i Monika dočká vysoké výplaty? Konkrétní situaci manželů Babišových samozřejmě nemůžeme přímo komentovat, protože mnoho informací neznáme. Manželé Babišovi spolu byli mnoho let před svatbou a není nám známo, jestli uzavřeli předmanželskou smlouvu. Zajímavá je např. skutečnost, že zmiňované svěřenské fondy byly založeny v únoru 2017 a svatba se konala v červenci téhož roku.

Budeme proto se zvědavostí sledovat další kroky.

Do podrobnějších debat na téma manželů Babišových se rozhodně nechceme pouštět. Osobní život každého člověka by měl být maximálně respektován. Tato zpráva o celebritách nám však dává příležitost promluvit si obecněji o svěřenských fondech, předmanželských smlouvách a rozvodech.

Debaty na tato témata sice nejsou neobvyklé, ale mohou být i dost nepříjemné. Mohou být velmi emotivní, zejména pokud si jeden z partnerů (nebo oba) prošli rozvodem a disponují majetkem, který se jim podařilo zachránit z možná velmi nepříjemného procesu.

Mnoho lidí tyto problémy řeší pomocí předmanželské smlouvy. Předmanželská smlouva se obvykle uzavírá ještě před sňatkem, ale může určitý typ podobné dohody může být uzavřen i později.

Typickou předmanželskou smlouvu většinou sepisuje dominantní (bohatší) partner s cílem ochránit se v případě, že manželství nebude úspěšné. V těchto smlouvách se obvykle řeší, jak bude rozdělen majetek a zda bude v případě rozvodu vypláceno výživné na manžela či manželku.

Každá ze stran si také může stanovit svůj záměr ohledně rozdělení majetku po své smrti. To bývá problém zejména u druhých manželství, kdy jeden nebo oba manželé chtějí zachovat majetek pro své pokrevní děti nebo vnoučata z předchozího manželství.

Teoreticky to zní dobře. V praxi už to tak dobře nefunguje.

Předmanželská smlouva nabourává důvěru.

Miláčku, miluji tě. Chci s tebou strávit zbytek života. Jsi jediný člověk, kterého opravdu zbožňuji. Nikdy tě nepodvedu. Ty jsi pro mě ta jediná, navždy… . Ale mohla bys jít se mnou k notáři a podepsat tenhle malý právní dokument? Jde o to, že pokud nebudeme manželé alespoň osm let, nedostaneš víc než 1.000 000 Kč; a mohl bys odsouhlasit, že až můj syn dokončí univerzitu, dostane firmu. … a… a…“.

Předmanželské smlouvy bývají dobrým nápadem. Často fungují, ale někdy nefungují. Jediné, čeho právně pevnou předmanželskou smlouvou téměř jistě dosáhnete, je poškození vašeho vztahu s budoucím manželem. „Chudák“ Váš budoucí manžel či manželka nyní s jistotou ví, že se mu nebo jí nedá věřit. Jednoduše řečeno: Předmanželská smlouva příliš nepodporuje manželské vztahy. V mnoha případech už samotný akt navržení takové smlouvy vytváří vážné překážky pro osobní důvěru. Opravdu si tohle přejete na začátku Vašeho společného života?

Alternativou, která je v jiných zemích hojně využívána, je založit svěřenský fond a vložit do něj klíčové části svého majetku: podíl ve firmě, umělecká díla, nemovitosti atd. Svěřenský fond je založen ve váš prospěch, ve prospěch vašich dětí a také ve prospěch vašeho současného manžela (ať už je jím kdokoli).

Založení svěřenského fondu tímto způsobem můžete provést i Vy sami. Nepotřebujete souhlas Vašeho budoucího manžela a znamená to, že nemusíte vést žádné z výše uvedených nepříjemných rozhovorů. Naopak, pokud se rozhodnete budoucího manžela informovat, lze to dokonce prezentovat jako pozitivum – odkládáte peníze stranou a chráníte je před útoky zvenčí ve prospěch celé rodiny, včetně Vašeho nového manžela (alespoň prozatím). Samozřejmě není příliš praktické ani daňově efektivní takto vložit do svěřenského fondu veškerý svůj majetek. V závislosti na Vaší osobní situaci však můžete dosáhnout výsledku, jaký potřebujete.

Nezapomeňte, že majetek, který vložíte do svěřenského fondu před uzavřením manželství, již není Váš. To znamená, že neexistuje způsob, jak by se následně mohl stát společným jměním. Nezapomeňte ovšem také, že to platí pouze pro věci, které jste vložili před svatbou. Pokud se pokusíte vložit majetek do fondu později, musíte si být jisti, že tento majetek není součástí společného jmění manželů. Pokud by byl, budete potřebovat souhlas manžela/manželky.

Svěřenský fond je také mnohem lepší než předmanželská smlouva, pokud chcete zajistit, aby po Vaší smrti skončil majetek ve správných rukou.

A samozřejmě, když takový svěřenský fond založíte správně, skutečně chráníte celou Vaši rodinu před útoky zvenčí.

 

Image Credit David Sedlecký

Wikipedia. 2024. „Andrej Babiš.“ Wikimedia Foundation. Last modified April 23, 2024. https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1.

Image Source: A Babis Instagram

Pozvánka na seminář: Úvod do svěřenských fondů

Plus networking spojený s ochutnávkou vín.

KDY: 4.6.; 13 – 19 h

KDE: Praha

CENA: 3.900, –

 

Jestli uvažujete o tom:

 • jak zachovat svůj majetek,
 • jak jej udržet pohromadě,
 • jak předejít rodinným sporům / dědickým sporům
 • jak majetek ochránit před vnějšími riziky (riziko podnikání)
 • jak předat rodinnou firmu
 • jak ochránit svůj firemní podíl pro neočekávané situace

 

Pak je pro Vás pravděpodobně vhodný svěřenský fond. Přijďte si poslechnout:

 • Co to je?
 • K čemu slouží?
 • Jak funguje a kdy nefunguje?
 • Jaké má využití?
 • V jakých situacích se hodí nejlépe.
 • Jak jej řádně spravovat
 • Jak je to s daněním

Seminářem Vás provede Mgr. Eva Hrušková, TEP – právnička a jednatelka společnosti Svěřenské fondy a trusty s.r.o. a také spoluautorka knihy Svěřenské fondy – krok za krokem.

S daňovou problematikou Vás seznámí Ing. Matěj Nešleha, daňový poradce a člen prezidia daňových poradců.

Na akci bude zajištěno občerstvení, káva, čaj a také networking s ochutnávkou vín od someliérky Kristýny Krupkové, při kterém bude čas vše podrobněji diskutovat.

Pro více informací a registrace: info@trusty.cz

Pokud nejste bohatí, nepotřebujete žádný plán.

Vzpomeňme si na Jimiho Hendrixe:

V roce 1970 měl na účtu 20.000 amerických dolarů. Také však hodně dlužil, jak mezi známými, tak na daních. Ačkoli tedy nebyl úplně chudý, nebyl ani bohatý.

Navíc byl mladý. To je další důvod, proč nepotřebujete žádný majetkový / dědický plán. Pokud jste mladí, poslední, na co si vzpomenete, je smrt.

Bohužel pro Jimiho, i když jsme si téměř jistí, že smrt neplánoval, přesně tohle se stalo. Jimi vstoupil 18. září 1970 do „Klubu 27“. To je klub, jehož všichni slavní členové zemřeli ve věku 27 let. (Mezi další členy klubu patří Kurt Cobain, Brian Jones, Jim Morrison, Amy Winehouse a Janis Joplin. Z této skupiny si můžeme vzít zajímavé ponaučení pro plánování pozůstalosti, ale nyní se vraťme k Jimimu).

Jimi neměl tolik peněz a neměl závěť. Nebyl ženatý a neměl žádné děti, takže když zemřel, veškerý majetek, který po něm zbyl, připadl jeho otci Alovi Hendrixovi. Říká se, že Jimi měl blízký vztah se svým bratrem Leonem, takže je možné, že by byl mnohem raději, kdyby majetek připadl právě Leonovi. Jestli je to pravda, nebo ne, se už nikdy nedozvíme.

Příběh však nekončí. Když Jimi zemřel, nebyl bohatým mužem. Jenže nyní je všechno jinak. Jimiho pozůstalost má v současné době majetek v hodnotě asi 4 miliardy Kč a ročně vydělává 146 milionů Kč z autorských honorářů. Leonovi se pochopitelně nelíbilo, že po bratrovi žádné výdělky nesměřují k němu, a otce zažaloval, aby se pokusil část peněz získat. Zdá se, že hlavním výsledkem celého procesu byly obrovské výdaje za soudní poplatky. Možná si říkáte „nevadí, nakonec vše dobře dopadne, protože Leon majetek zdědí, až otec zemře“. Jenže to bohužel nevyšlo. Když Al Hendrix v roce 2003 zemřel, zjistilo se, že odkázal veškerá práva na Hendrixův majetek své adoptivní nevlastní dceři Janie – a zcela vyloučil Hendrixova jediného pokrevně spřízněného sourozence Leona.

Není divu, že se Leon snažil dál, ale hlavními vítězi celého soudního řízení byli právníci.

Soudní spory a související rodinný konflikt trvá dodnes.

Tomu všemu se dalo předejít, kdyby si Jimi udělal jednoduchý plán, jak naložit s dědictvím. Nejenže by předešel všem těmto sporům a problémům, ale hlavně by dosáhl výsledku, který skutečně chtěl.

Jaké z toho plyne poučení?

1) I když nejste bohatí, potřebujete majetkový / dědický plán.

Možná nejste bohatí dnes, ale až budete umírat, bohatí být můžete. Váš plán nemusí být složitý. Může být úplně jednoduchý – jako závěť – ale plán potřebujete.

2) I když jste mladí, potřebujete majetkový / dědický plán.

Protože nikdy nevíte…

3) Nepředpokládejte, že nakonec všechno dobře dopadne. Obvykle to tak není. Nic se nestane samo od sebe.

Zdroje:

Doane & Doane: https://www.doaneanddoane.com/the-late-jimi-hendrix-a-cautionary-tale-for-estate-planning

The McVey Law Firm: https://mcveylawfirm.com/jimi-hendrix-20000-estate-turned-into-a-decade-of-nightmares/

CNN: https://edition.cnn.com/2004/LAW/07/13/hendrix/index.html

Pozvánka na seminář ~ Svěřenský fond – správa, administrace a daně ~ 26. 2. 2024

Zveme Vás na seminář:

Svěřenský fond – správa, administrace a daně

Plus networking spojený s  ochutnávkou vín

 

KDY: 26.2., 14–19 hod

KDE: Praha

CENA: 2.900,- Kč

 

Svěřenský fond nestačí založit správně a včas. Je to pouze první krok.

Nedílnou součástí úspěchu a celkové odolnosti je následná správa.

Svěřenským správcem může být kdokoli, často je to člen rodiny, kamarád, někdy právník. Svěřenského správce bývá těžké vybrat. Stejně obtížné rozhodnutí může být tuto roli přijmout. Chcete-li být dobrým správcem , svou funkci vykonávat řádně av klidu spát, aniž byste se museli obávat, zda jste něco nepodcenili nebo nezapomněli, pak je dobré řídit se principy řádné správy a vědět jaké základní povinnosti každý svěřenský správce v České republice má.

Správcovstvím a administrací Vás provede Mgr. Eva Hrušková, TEP – jednatelka společnosti Svěřenské fondy a trusty sro

S daňovým svěřenským fondům Vás známí Ing. Matěj Nešleha, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců.

 

V poslední řadě Vás zveme na networking spojený s ochutnávkou vína od Kristýny Krupkové.

 

V případě zájmu o registraci nás prosím neváhejte kontaktovat .

 

Známá neznámá?

Zdá se, že jedna z velkých neznámých se nyní stává známou.

Možná si ještě vzpomenete na tento slavný, ale velmi matoucí citát bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda:

. . existují „známé“ záležitosti; to jsou věci, o kterých víme, že je známe. Víme také, že existují „známé neznámé“; tedy záležitosti, o kterých víme, že je neznáme. Existují však také „neznámé neznámé“ – záležitosti, o kterých nevíme, že je nevíme.“

V českém právním řádu, a zejména v oblasti dědického práva, je známých neznámých poměrně hodně. Někdy to může být způsobeno rozporem mezi různými zákony, ale častěji se tak děje proto, že zákon o nějakém důležitém bodu zcela mlčí.

Jednou z nejdůležitějších „známých neznámých“ je otázka okolo darování pro případ smrti (mortis causa).

Co je to dar mortis causa?

Jedná se o dar, který někdo daruje nyní, za svého života, ale který je podmíněn jeho smrtí.

Je celkem jasné, že české právo to umožňuje, ale je zde jistý problém.

Kdy se dar Mortis Causa vlastně poskytuje?

To je „známá neznámá“. Zní to jako teoretická otázka, ale ve skutečnosti je velmi důležitá,

Logicky o tom můžeme uvažovat dvěma způsoby.

Pokud vám takový dar poskytnu dnes, pak mohu tvrdit, že jsem dar poskytl nyní (i když k převodu vlastnictví dojde později – tj. k okamžiku mé smrti). Platí to zejména v případě, že dar učiním neodvolatelným – to znamená, že jej nemohu zrušit nebo „vzít zpět“.

Daroval jsem ho. Tečka.

Existuje však samozřejmě ještě druhý způsob, jak o daru mortis causa přemýšlet. Můžeme to vnímat tak, že dar je dán až v den mé smrti – protože tehdy nabývá účinnosti.

Proč je tento rozdíl důležitý?

Je důležitý proto, že pokud je dar učiněn v okamžiku mé smrti, pak se stává součástí mé pozůstalosti. Na darovanou věc se v takovém případě bude vztahovat dědické právo včetně práv nepominutelných dědiců.

Pokud tedy například daruji svůj dům jednomu ze svých dětí a ostatním ne, pak ostatní mohou požadovat, aby hodnota tohoto domu byla zohledněna při výpočtu jejich dědického podílu.

Jenže jde o to, že většina lidí, která by uvažovala o darování mortis causa by tak učinila proto, aby se podobným sporům mezi dědici vyhnula.

A nejistá odpověď na naši otázku je důvod, proč se tento zajímavý právní nástroj nepoužívá často. Je to „známá neznámá“ a žádný rozumný právník nebude svému klientovi radit, aby něco udělal, pokud si není dostatečně jistý, že to bude fungovat.

Možná se však „známá neznámá“ stává známou.

Nyní máme k dispozici rozhodnutí Krajského soudu v Praze1, které říká, že darování je účinné dnem podpisu smlouvy, nikoliv dnem úmrtí.

I když se nejedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu, může být pro mnohé velmi povzbudivé, protože logika, kterou soud uvedl při zrušení rozhodnutí soudu nižší instance, se nám zdá být velmi rozumná.

Důležitými faktory rozhodnutí byly následující:

– dar byl neodvolatelný a obdarovaný jej písemně přijal

– jednalo se o darování bytu, který byl rovněž zapsán v katastru nemovitostí

Je to užitečné? Proč?

Ano, je to důležité při řešení problémů mnoha našich klientů.

Představte si první situaci:

 • Pan Jindřich chce vložit svůj dům do svěřenského fondu, ale zároveň nechce řešit komplexní otázky související s bydlením v domě, který mu již nepatří. Nechce se zabývat správcovstvím, daněmi, účetnictvím ani administrativou.

To je v pořádku. Pokud by se novým rozhodnutím začala řídit praxe, mohl by Jindřich založit prázdný svěřenský fond (říkáme mu „pilotní svěřenský fond“) a dům do něj nyní darovat s podmínkou své smrti.

Tímto způsobem by se svěřenský fond „aktivoval“ až okamžikem Jindřichovy smrti, a dům by se nestal součástí jeho pozůstalosti.

Dalším důvodem, proč lidé někdy zakládají svěřenské fondy, je, že se chtějí vyhnout pravidlům nepominutelného dědictví, nejčastěji proto, že by tato pravidla reálně vedla k nespravedlivému výsledku. Představme si následující situaci:

 • Paní Božena má dvě dcery, Lenku a Věru. Má je stejně ráda, ale v průběhu let Lenka často žádala o finanční podporu a jiné dary, které jí Božena poskytovala, zatímco Věra nikdy nic nechtěla.

Božena se nyní chce zachovat spravedlivě a svůj dům darovat Věrce.

Do nedávna by to byl typický důvod pro založení svěřenského fondu. Pokud se však praxe rozhodne následovat přelomové rozhodnutí Krajského soudu v Praze, mohla by Božena ušetřit náklady na svěřenský fond a místo toho použít dar mortis causa.

Vývoj v této oblasti práva budeme sledovat, bude záviset na dalších soudních rozhodnutích a na tom, jak se k celé záležitosti postaví odborná veřejnost. V tuto chvíli se ale zdá, že se pomalu otevírají nové možnosti.

_____________________________________________________

1 usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2023, č. j. 102 Co 9/2023-102

Odborný seminář pro svěřenské správce a poradce pod záštitou APRSF, 29. – 30. 1. 2024

Jsme rádi, že Vás opět můžeme pozvat na odborný seminář pro svěřenské správce a poradce pod záštitou APRSF.

Jedná se o intenzivní kurz vhodný jak pro profesionály, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti svěřenských fondů, tak pro každého, kdo se ujal funkce svěřenského správce.

Tento dvoudenní seminář pořádáme ve spolupráci se společnostmi Kodap a J&T Family Office pod záštitou APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů z.s., odborné organizace zabývající se institutem svěřenských fondů v České republice.

Po úspěšném absolvování kurzu porozumíte struktuře, historii a praktickému využití svěřenských fondů v České republice. Seminář Vás zároveň podrobně provede povinnostmi a závazky svěřenských správců.

Po úspěšném absolvování semináře a složení závěrečné zkoušky získáte také certifikát o absolvování kurzu a na jeho základě můžete být zapsáni jako uznaní svěřenští správci na stránkách APRSF.

Datum: 29. – 30. 1. 2024

Místo konání: Insignia Business Centre (Praha)

Více informací naleznete zde.

Přejete-li se na seminář registrovat, kontaktujte nás prosím na info@trusty.cz.

Připravte se na neočekávané situace

Někdy se nás lidé ptají, proč jsou zakladatelské listiny našich svěřenských fondů mnohem delší než u většiny konkurentů.
Odpověď je jednoduchá. S tím, jak se učíme, listiny neustále zdokonalujeme. Svěřenské fondy (trusty) existují ve světě již přibližně 750 let. Za tu dobu došlo k mnoha situacím a případům, kdy lidé skončili u soudu, protože dokumenty jejich svěřenského fondu nepokrývaly nějaký konkrétní problém, který nastal.

Když se taková situace objeví, dobří odborníci na svěřenské fondy si ji poznamenají a upraví své vzorové dokumenty tak, aby příště, při podobném problému byla odpověď již v zakládacích listinách obsažena.

Svěřenské fondy se v České republice používají mnohem kratší dobu, ale když jsme je zde začali zakládat, z minulých zahraničních zkušeností jsme “importovali” tolik, kolik bylo relevantních pro naše místní prostředí. Je to jedna z velkých výhod jednání s naší firmou. Přinášíme totiž nejen 9 let zkušeností s českými svěřenskými fondy, ale také – byť nepřímo – dalších 740 let zkušeností ze zbytku světa.

A tento proces nikdy nekončí. Stále se přizpůsobujeme a zlepšujeme, jak se učíme ze situací, které se dějí v České republice i jinde ve světě.
Právě z tohoto důvodu jsme znovu změnili naše vzorové listiny. Dosud naše definice dětí a/nebo potomků zahrnovala jak pokrevní děti, tak adoptované děti a v mnoha případech i nevlastní děti. Domnívali jsme se, že je to dostatečně obsáhlé. Ana Obregón však zamíchala kartami a změnila náš názor.

Ana je španělská herečka a televizní moderátorka narozená v roce 1955. V roce 1992 se jí narodil syn Aless Lequio, ale v roce 2020 o něj bohužel přišla kvůli rakovině. Bylo mu 27 let. Anu ztráta samozřejmě zdrtila a byl to jeden z důvodů, proč se stáhla ze zábavního průmyslu a z veřejného života.

Její další významná medializace proběhla kolem fotografií z března 2023, na nichž Ana ve svých 68 letech vychází z porodnice v Maimi s holčičkou v náručí.
Poměrně rychle vyšlo najevo, že dítě, Analé, porodila náhradní matka.
Vraťme se teď k výše uvedené definici potomků. Je podle ní Analé Anino dítě? Krátká odpověď zní: pravděpodobně ne. V tomto konkrétním případě vejce neposkytla Ana. Má to nějaký význam? V některých případech jsou náhradní děti následně právně adoptovány novými rodiči. Pokud se tak stane, problém se tím vyřeší. Ne každá rodina se však rozhodne pro adopci.

Může to znít jako diskuse pro bulvární plátek, ale tato otázka je ve skutečnosti velmi důležitá. Představme si, že Ana má svěřenský fond (možná má, to nevíme). Představme si, že obmyšlení svěřenského fondu jsou definováni jako všichni Anini „potomci“. Je Analé potomkem? Je tedy možným příjemcem svěřenského fondu? Jsme si jisti, že by to Ana chtěla, ale podle původní definice Analé jejím potomkem není. Ani české právo není v této situaci příliš nápomocné. V současné době o otázce náhradního mateřství zcela mlčí, i když jsme pochopili, že byly navrženy určité změny.

Zajímavé je, že v případě Any se příběh ještě více komplikuje.

Ana prozradila, že otcem Analé je její zemřelý syn, který si před zahájením léčby rakoviny uchoval vzorky svého spermatu, a vajíčko dárkyně. To z Analé dělá Aninu dceru, nebo snad její vnučku? Je snad zákonnou dcerou svého syna? Ať už je to cokoli, jsme si jisti, že ji Ana považuje za svého potomka. Bohužel však mnohé právní definice by to tak nevnímaly. V každém případě, pokud by některý z našich budoucích klientů procházel podobnými životními událostmi, máme pro něj pojistku. Naše definice potomka se nyní rozšiřuje o řešení náhradního mateřství, léčby IVF a dalších podobných méně standardních modelů. V důsledku toho jsou nyní naše dokumenty ještě o něco delší, než byly.
Možná Vás napadají různé myšlenky.

„Tohle se mé rodině nikdy nestane.“
Téměř jistě máte pravdu. Ale není to nemožné, zejména pokud se jedná o budoucí generace. Zakladatelské listiny našich svěřenských fondů pokrývají mnoho dalších velmi nepravděpodobných situací; únos, zmizení osob, vztahy mezi LGBT atd. Možná se žádná z těchto záležitostí vaší rodiny nedotkne, ale pokud ano, poděkujete nám. Naopak většina českých svěřenských fondů s takovými situacemi nepočítá. Jsou zakládány pouze podle aktuálního zadání klienta, ale nedohlédnou dál. Když potom dojde na neočekávané, skončíte s velkým průšvihem.
„Ano, ale já nechci nic dávat svým nevlastním dětem“
Na tuto otázku existují dvě odpovědi. Jednou z nich je jednoduše je z definice vyjmout. Může se také stát, že neschvalujete homosexuální manželství. Opět vám nic nebrání takové situace vyloučit.

Ale my bychom to nedoporučili.
To proto, že téměř každý svěřenský fond, který zřizujeme, je „diskreční“ [https://www.trusty.cz/faqs/] svěřenský fond. To znamená, že vytváříme možnost vyplácet těmto dětem peníze. Nevytváříme žádnou povinnost tak učinit a nedáváme jim žádná práva vůči vám nebo svěřenskému fondu.

Nemusíte tedy chtít zvýhodnit své nevlastní děti. Je to vaše volba. Nezapomeňte však, že budoucí generace mohou k některým budoucím nevlastním dětem zaujmout úplně jiný přístup. Pokud teď odstraníte možnosti, omezíte tím budoucí generace – možná k tomu ani není dobrý důvod. V naší „dílně“ na svěřenské fondy provádíme mnoho „oprav“ fondů, které připravili jiní lidé a které jsou nyní bohužel „nefunkční“. Nejčastější příčinou „slepé uličky“ bývá to, že zakladatel vytvořil pevný soubor pravidel a odstranil jakékoli jiné možnosti. O necelých 5 let později si rodina uvědomí, že nyní potřebuje udělat věc, která byla vyloučena – uvědomí si, že nyní nemůže jednat kvůli nějakému omezení v pravidlech.

Někdy můžeme tyto narušené svěřenské fondy opravit. Jindy to nelze.
Pokud se vám tedy zakladatelské listiny Vašeho svěřenského fondu zdají poněkud krkolomné, zeptejte se sami sebe, zda za své peníze dostáváte dobrou hodnotu.

Naše dokumenty jsou delší a naše služby jsou také dražší než některé jiné. Nezapomeňte však, že neplatíte jen za náš čas a odborné znalosti, ale také za 750 let zkušeností. Platíte proto, abyste v budoucnu předešli mnohem dražším problémům.
To je dobrá investice.

Rádi bychom poděkovali Albertu Perezovi Cedillovi TEP, https://www.linkedin.com/in/alberto-perez-cedillo-497a374/ za upozornění na tuto zajímavou problematiku a na Anin případ.

Odkaz na příspěvek na Instagramu: https://www.instagram.com/ana_obregon_oficial/

 

Otázka důvěry

Otázka důvěry
(důvěra =) trust =) svěřenský fond)

Pokud jste správcem svěřenského fondu a uděláte něco nepoctivého nebo obzvláště hloupého, jste to vy osobně, kdo nese odpovědnost. Jestliže svěřenský fond přijde o peníze, pak budete odpovědní za úhradu této ztráty z vlastní kapsy.

Docela děsivé.

Když byl jeden z našich kolegů před mnoha lety juniorním právníkem, partner, který měl na starosti jeho oddělení, působil jako správce svěřenských fondů jejich klientů. Alister (tak se zmíněný partner jmenoval) byl a dodnes je velmi zkušený a schopný právník. V té době působil jako správce stovek, pravděpodobně tisíců svěřenských fondů svých klientů. Ve skutečnosti byl správcem tolika svěřenských
fondů, až je jisté, že by si na každý z nich ani nevzpomněl.

Alister přesto působil naprosto v pohodě. Své role se nebál. Neměl kvůli své funkci dokonce vůbec žádné obavy.
Celou tuto historii uvádím do kontrastu se zajímavou a poněkud smutnou situací, která se v současné době vyvíjí v České republice, kdy řada správců, z nichž každý působil jako správce mnohem menšího počtu svěřenských fondů než Alister, má nyní opravdu velký strach. (Pokud nejsou znepokojeni, pak by měli být).

České svěřenské fondy, o kterých hovoříme mohly přijít o finance. Předpokládáme, že tito správci budou s největší pravděpodobností muset svěřenským fondům ztráty nahradit ze svých vlastních prostředků. A zdá se, že škody budou velké.

Jak je možné, že byl Alister tak uvolněný, zatímco jsou tito lidé tolik nervózní?

V angličtině se svěřenský fond nazývá trust. Není náhoda, že tento výraz znamená také:

„Pevná víra ve spolehlivost, pravdivost nebo schopnost někoho nebo něčeho; důvěra nebo víra v osobu nebo věc.“

Když vás někdo jmenuje svěřenským správcem (v angl. Trustee), je to velká pocta. Tento člověk vám dává jasně najevo, že má ve vás důvěru a věří ve vaši schopnost pečovat o jeho nejlepší zájmy.
Svěřenectví není obchodní dohoda – je to něco mnohem osobnějšího.

Být svěřenským správcem je obohacující a uspokojující role. Od vás jako od svěřenského správce se očekává, že budete dělat, co je ve vašich silách. Neočekává se od vás, že budete odborníkem na všechno, ani to, že budete mít vždy pravdu. Je naprosto v pořádku dělat chyby. Pokud jste se snažili dělat vše, co bylo ve vašich silách, a chovali jste se rozumně, je to v pořádku.

Zopakujme si to: Není třeba se bát toho, že byste měli být svěřenským správcem.

Nebo to pojďme lehce přeformulovat. Když jste svěřenským správcem, není se čeho bát, pokud jednáte
rozumně a upřednostňujete zájmy klienta před svými vlastními.

Alister byl klidný, protože měl zavedený systém, který zajišťoval, aby bylo vykonáváno správně několik jednoduchých a důležitých záležitostí. Dokonce tuto práci ani nedělal sám – delegoval ji na mladší kolegy v týmu, jako byl kdysi i jeden z našich kolegů. Jeho úkol byl jiný. Staral se o to, aby fungovaly procesy a systémy. Například každá investice svěřenského fondu se prováděla na základě postupu, který zajišťoval, aby bylo pro fond nastaveno vhodně diverzifikované investiční portfolio s využitím služeb profesionálního investičního experta. Alister se nesnažil investovat sám (byl právník, nikoliv investiční expert) a od investičních společností nedostával žádné peníze ani provize. Půjčoval sice peníze svěřenského fondu, ale pokud tak činil, ujistil se, že se mu vrátí – obvykle tím, že si vzal záruku. Snižoval riziko diverzifikací –nikdy nevsázel vše na jednu kartu.

Pokud hodnota investic klesla, Alister nemusel být nervózní. Spravoval totiž svěřené finance profesionálně v nejlepším zájmu klienta. Opět platí, že jako správce musíte být rozumní a opatrní. Nevyžaduje se od vás, abyste měli pravdu.

Naopak, alespoň podle informací, které máme k dispozici, výše zmínění čeští správci:

– Půjčovali všechny peníze svěřenských fondů jedinému společníkovi, aniž by přijali záruku.
– Přijímali za to vysoké osobní provize

Zřejmě si mysleli, že převedením peněz se nějakým způsobem zbavují odpovědnosti.

Není tomu tak.

Doufáme, že se finance na vyplacení svěřenských fondů najdou, ale pokud se tak nestane, bude to pro všechny zúčastněné velmi bolestné poučení, aby nezapomněli na význam slova “trust” – svěřenský fond.

Na závěr ještě slovo ke správě/administraci.

Klíčem k Alisterovu úspěchu byl mimo jiné tým lidí, kteří kontrolovali, zda se vše dělá správně, a upozorňovali na případné problémy. Kdyby čeští správci, o kterých hovoříme v tomto článku využili profesionální administrátorské služby, byli by včas upozorněni na rizika toho, co dělají.

Pokud vykonáváte roli správce a nejste si jisti, zda postupujete správně, můžete se o našich administrátorských službách svěřenských fondů dozvědět více zde.

Monarchové mají svá privilegia

V České republice již monarchii dlouhá léta nemáme. (Karel-Habsburský Lotrinský si možná zoufá, protože nebýt některých historických událostí, mohl v tuto chvíli kralovat).

Na jednu stranu si lze představit, že být králem je poměrně náročný úkol. Nekonečné mávání, potřásání rukou, stříhání stužek a odhalování plaket musí být dřina. Na druhou stranu s sebou tato práce přináší některé “výhody”, jako je množství služebnictva, spousta zajímavých zahraničních cest a nádherných rodinných sídel.

Britská královská rodina čerpá další nemalou výhodu. Stejně jako mnoho dalších evropských královských rodů, využívá pravidla, které bylo zavedeno britskou vládou v roce 1993, jež ji osvobozuje od dědické daně.

Výjimka byla poprvé použita v roce 2002, kdy zemřela Královna Matka a zanechala po sobě majetek v hodnotě cca 2 miliard Kč, včetně sbírky vajec Fabergé. Znovu byla využita poměrně nedávno, v době úmrtí královny Alžběty, kdy nastupující král Karel III. zdědil jmění v přepočtu v  hodnotě okolo 19 miliard Kč.

Pokud by královská rodina nebyla osvobozena od dědické daně, pak by nový král musel odvést 40 % daň, což je poměrně značná částka!

Důvodem zavedení tohoto pravidla, bylo zabránit situaci, kdy by došlo k vymazání osobního majetku královské rodiny v případě, že by zemřeli dva panovníci krátce po sobě. (Zní to logicky, ale za zmínku stojí, že se tato výjimka vztahuje pouze na královskou rodinu. Pokud z podobného důvodu přijdou o majetek jiné ne královské rodiny, pak předpokládáme, že prostě mají smůlu.)

 

V České republice máme štěstí, protože dědická daň zavedena není. Zatím. Slůvko “zatím” je velmi podstatné. Jak jsme zmínili v článku z roku 2020, je Česká republika jednou z mála zemí Evropské unie, kde se tento typ daně neuplatňuje. S rostoucím tlakem na státní finanční rezervy (nejen v souvislosti s Covidem), ale také díky inflaci a válce na Ukrajině, by nebylo příliš překvapující, pokud by se tato daň dříve či později neobjevila.

Sazby těchto daní jsou poměrně děsivé. Dědická daň ve Velké Británii ve výši 40 % je ještě relativně snesitelná. Některé země se nebojí žádat daň 50 % (Německo) či dokonce 80 % (Belgie). Sazba v takové výši postačí k vymazání celého rodinného bohatství během dvou generací, zejména, pokud jsou úmrtí blízko po sobě.

 

 

Jedním z hlavních důvodů, proč založit svěřenský fond je ochrana Vašeho rodinného bohatství. Dobře založený svěřenský fond:

– zajistí, aby rodinné bohatství nebo rodinná firma hladce přešla z generace na generaci,
zabrání rodinnému konfliktu,
chrání rodinu před vnějšími útoky, ale také před vnitřními nebezpečími (nezodpovědné dítě, zlatokopové a zlatokopky atd.),
– může Vám pomoci vybudovat dlouhotrvající rodinnou dynastii.

Jednou z dalších skvělých výhod svěřenského fondu je skutečnost, že pokud do něj jednou něco vložíte, už to není Vaše. Když poté zemřete, majetek vložený do fondu nebude součástí Vaší pozůstalosti. Nebude ani předmětem dědické daně. Je to jeden z důvodů, proč jsou svěřenské fondy v zahraničí tak oblíbené.

S dědickými daněmi to funguje tak, že při jejich zavedení stát vždy zároveň uzavře veškerá možná zadní vrátka – jako je nezdaněné rozdávání peněz dětem a zakládání svěřenských fondů. Téměř nikdy nepřicházejí po předchozím upozornění. Pokud by všichni věděli, že se dědická daň blíží dostatečně dopředu, měli by možnost uspořádat své záležitosti tak, aby ji odvádět nemuseli.

Takže pokud je dědická daň zavedena, objeví se “ze dne na den”, a pak už je příliš pozdě s tím cokoli dělat.
Pokud tedy zrovna nepocházíte z královského rodu, potom je nejvyšší čas založit svěřenský fond už jen z tohoto důvodu. Jestliže jste o fondu uvažovali dříve i z jiných důvodů, doufáme, že Vás tento článek přesvědčil jít do akce.

A pro naše čtenáře z královských rodin máme vzkaz – buďte na pozoru. Španělští monarchové např. musí odvádět dědickou daň a Belgie zrušila tuto výjimku královské rodině v roce 2013¹ . Výjimky v dalších zemích začínají být v ohrožení, 62 % dánských občanů hlasovalo pro její zrušení².

Ať už jste královského původu nebo nikoli, velmi rádi s Vámi probereme Vaše konkrétní možnosti.

___________________________________________________________________________________

¹ https://www.reuters.com/article/us-belgium-royals-tax-idUSBRE9550GJ20130606
² https://nomoretax.eu/kings-presidents-pay-more-tax/

Seminář pro svěřenské správce a poradce pod záštitou APRSF 29. – 30. 5. 2023

Srdečně Vás zveme na Seminář pro svěřenské správce a poradce pod záštitou APRSF, který proběhne ve dnech 29. – 30. 5. 2023 v Praze (v protorách Insignia Business Centre)

Tento dvoudenní seminář pořádáme ve spolupráci se společnostmi Kodap a J&T Family Office pod záštitou APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů z.s., odborné organizace zabývající se institutem svěřenských fondů v České republice.

Pro koho je seminář určen:

                                                                         

 • Každého, kdo uvažuje o přijetí funkce svěřenského správce anebo už roli svěřenského správce vykonává.
 • Právníky, finanční poradce, notáře a další, kteří mají zájem o základní znalost svěřenských fondů – vhodnou k poskytování poradenství klientům.
 • Kohokoli, kdo by si rád prohloubil znalosti a porozuměl svěřenským fondům v České republice

Po úspěšném absolvování kurzu porozumíte struktuře, historii a praktickému využití svěřenských fondů v České republice. Seminář Vás zároveň podrobně provede povinnostmi a závazky svěřenských správců.

Po úspěšném absolvování semináře a složení závěrečné zkoušky získáte také certifikát o absolvování kurzu a na jeho základě můžete být zapsáni jako uznaní svěřenští správci na stránkách APRSF.

Pro podrobné informace prosím klikněte zde.

V případě zájmu o více informací nebo o registraci nás prosím neváhejte kontaktovat na info@trusty.cz

Datum: 29. – 30. 5. 2023

Místo konání: Insignia Business Centre (Praha)

Cena: 14.500, – Kč

„V minulosti jsem se již zúčastnil i jiných školení na téma svěřenských fondů a řadu svěřenských fondů jsme již pro naše klienty také založili. Vaše školení ale hodnotím jako jedno z nejlepších, a to hlavně pro jeho praktický přínos. Během dvou dní jsme měli možnost prodiskutovat pro nás aktuální a konkrétní otázky spojené se zakládáním a správou svěřenských fondů s konzultanty, daňovými poradci i bankéři a díky tomu proniknout hlouběji do celého tématu.“ (Mgr. Michal Míšek, interní právník, specialista na dědické plánování ze společnosti Cimpel&partners)

Co VŠECHNO lze chránit svěřenským fondem? Jak je to s kryptoměnami?

Tradiční náplní naší práce je pomoc rodinám v ochraně zdrojů jejich obživy. Soubory majetků, které tomu odpovídají, bývají nezřídka rozsáhlé; jde mnohdy o celé společnosti anebo podíly na nich, obytné domy, výrobní prostory, sjezdovky, případně zemědělské usedlosti s veškerým myslitelným inventářem, který k jejich provozu patří.

Vedle vytváření ochranných struktur nad takto „velkými“ podniky, se však často jedná i o menší majetkové soubory jako jsou chaty, šperky, veteráni, umělecké sbírky nebo bezpečnostní schránky. Ke každému takovému majetku je třeba přistupovat individuálně a tento postup sebou občas přináší nutnost přizvat si experty či znalce z příslušného oboru. Zejména hovoříme-li o tzv. digitálních majetkových souborech.
Pro upřesnění tohoto termínu si představte, jakou stopu zanecháváte v on-line světě, zejména ke kolika různým účtům používáte přístupová hesla. Vedle zjevných položek, jakými jsou naše působení na sociálních sítích, online alba fotografií, internetové bankovnictví, sem patří též digitální peněženky s kryptoměnami a mnoho dalších.

Obvykle si ceníme zejména našeho nerušeného přístupu k elektronickému bankovnictví, ale jsou i okamžiky, kdy by jej nejeden z nás bez dalšího měnil za ztracené fotky. Jakmile ztratíme blízkého, který nezanechal přístupové údaje, ztrácíme i vzpomínky, k nimž už se nebude možné prostřednictvím přístupových údajů vrátit. Totéž samozřejmě platí i pro e-mailovou komunikaci. Přes trvalost těchto záznamů – což je vskutku podstatný rozdíl oproti dřívějším „křehkým“ papírovým analogům – se tak vlastně mnohé nezměnilo; se ztrátou hesla budou i tyto „trvalé dopisy“ nenávratně ztraceny.

Totéž platí i pro nosiče dat, třeba v podobě telefonu či počítače. Zřejmě není zásadní problém, že se příslušné přístroje bez hesla hodí leda snad na vyzdívání domů pro pravé počítačové „geeky“. Co však bylo v digitální paměti těchto přístrojů (např. román okamžiky před vydáním, jinak poctivě zálohovaný…), tam bez příslušného hesla také zůstane.
Hodnota, nad kterou se zde zamýšlíme, je pro každého z nás individuální a obvykle bude jen stěží vyjádřitelná „hodnotou tržní“. Projděme si proto některé případy, kdy se možná s podivem, tržní hodnota přece jen uplatní.

Známý šéfkuchař Anthony Bourdain např. zanechal manželce svou poslední vůlí kredit z programu „frequent flyer“, což je benefit pro osoby, které často využívají služeb konkrétního leteckého dopravce. Protože jako kuchařská hvězda létal Anthony Bourdain vlastně všude, lze s trochou nadsázky říct, že měl dost bodů na to, aby mu za ně letecká společnost vypravovala speciální letadlo s jeho osobní šéf kuchařskou třídou. Nebýt jeho odkazu, manželka by létala ve „třídě turistické“, neboť body pana Bourdaina by byly ztraceny spolu s ním [1].

Přesvědčivější však zřejmě bude argument s ochranou digitálních měn a NFT obrázků, kde je jakákoli pochybnost o tržní hodnotě vyloučena.

Jak začít?

Jestli je pro Vás ochrana Vašeho digitálního majetku důležitá zjistíte snadno; udělejte si výčet položek, které v systému nul a jedniček vlastníte, spolu s přístupovými údaji a hesly k nim. Mějte přitom na paměti, že tento výčet nesmí přijít do nepovolaných rukou [2] . Díky této listině nejen zjednodušíte přístup Vašim pozůstalým k digitálnímu majetku v budoucnu, ale také jim ukážete, že tento majetek vůbec existuje.
Máte-li dojem, že Vám hrozí riziko, že do Vaší „listiny“ opomenete některé důležité hodnoty zahrnout, pak nejste sami: Existují dokonce seznamy, které mají Vaši nejistotu rozehnat, jeden najdeme například zde (bohužel pouze v angličtině). Obsahuje bezmála 30 stran a je tedy možná až příliš podrobný, ale může sloužit jako dobrá inspirace. Pro uživatele služeb společností Google a Android lze dále poukázat na nabídku postupu u „utichlých účtů“ v originále „inactive account manager“, přičemž toto nastavení účtů „po utichnutí“ nabízí i další poskytovatelé internetových služeb.
Nakonec si dovolíme zopakovat, co již částečně zaznělo. Kryptoměny a NFT obsah, nebo šířeji pojato, „vše, co má ve vnějším světě tržní hodnotu a nikoli pouze hodnotu zvláštní obliby“, je vhodné ochránit a zahrnout do svého majetkového/dědického plánování.

Kryptoměny a svěřenské fondy

Žádná otázka ve věci – stále relativně nových svěřenských fondů – nemůže být hloupá, a v tomto smyslu si zkusme zodpovědět, kde leží hranice toho, co je anebo už není možné ochránit svěřenským fondem. Nuže, jak to bude třeba se zbraněmi… anebo s láskou? Odpověď je jednoduchá; vše, co můžeme vlastnit, je možné chránit prostřednictvím svěřenského fondu. Tedy zbraně projdou, láska nikoli.

Kryptoměna je jednoznačně předmětem vlastnictví a jako taková může být vložena do svěřenského fondu. Nároky, které jsou kladeny na právní strukturu svěřenského fondu, který s kryptoměnami pracuje však budou vyšší a je třeba pečlivě nastavit vnitřní pravidla, jejichž dodržování může být pro správce náročnější než u „běžného majetku“. Pomyslná „černá kronika“ hrůzných situací v záležitostech kryptoměn přitom není nijak útlá, je známo překvapivě hodně případů, kdy již tak dostatečně zdrcení pozůstalí „překvapivě“ neodhalili 256-ti znakové alfanumerické heslo, čímž se jim přístup k (v tomto případě) Bitcoinovému účtu ztratil navěky. Podobné případy nejsou ojedinělé. Pro svěřenské fondy, sloužící k ochraně kryptoměn, obdobné situace nepředstavují žádné riziko.

Ve prospěch svěřenských fondů jakožto prvků ochrany kryptoměn hovoří i další aspekt: Potenciál regulovat tuto sféru je zatím „v plenkách“ a totéž platí pro navázanou daňovou sféru. Můžeme s jistotou konstatovat, že čím dříve k ochraně Vašich internetových majetků přistoupíte, tím příznivější pravidla se budou na tyto majetky aplikovat.

Máte-li zájem o bližší informace o záležitostech ochrany majetků hmotných i nehmotných formou svěřenských fondů, s důvěrou se na nás obraťte!

______________________________

[1] Ne každá letecká společnost má ono „přenositelné“ nastavení benefitů za časté létání, avšak nejméně jedna to, jak vyplývá z našeho příkladu, ve prospěch přenositelnosti nastaveno měla.

[2] Pozor na skutečnost, že v mezních situacích může takový výčet kolidovat s podmínkami pro používání konkrétní internetové služby.